Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávatež Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávatež Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOSaÚVV-23-2/32-2010 Zmluva o nájme bytu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.2.2010 31.1.2014
ÚVTOSaÚVV-3-1_11-2013 DODATOK c.2 k ÚVTOSaÚVV-23-2_32-2010 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.2.2013 31.1.2014