Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVV-141/32-2010 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 1.1.1970
ÚVV-141/32-2010 zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 1.1.2012