Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
NZVJS-6-4-4/32-2009 Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010
NZVJS-6-4-5/32-2009 Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS 2/2010 Kúpna zmluva-RK MS SR 1.1.2010 31.12.2010
Oddelenie logistiky Zmluva o dielo IKC 85 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2010 31.12.2011
OL S-klasik Dodatok č.1/2010 k zmluve o dodávke plynu - dôverné MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 1.1.2010 31.12.2010
ÚVTOS a ÚVV 2/2009 Zmluva o nájme služobného bytu 1.1.2010 31.12.2010
23-2/32-2010 Nájom sl. Bytu č.7 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.2.2010 31.1.2011
ÚVTOSaÚVV-23-2/32-2010 Zmluva o nájme bytu MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.2.2010 31.1.2014
ÚVTOS a ÚVV 1/2010 Zmluva o nájme služobného bytu 1.3.2010 31.12.2010
Dodatok č. 1 o poskytovaní odbornej lekárskej starostlivosti MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.3.2010
Dodatok č. 2 o poskytovaní odbornej lekárskej starostlivosti MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.3.2010
003/2010 Poskytovanie technickej služby MS SR ÚVTOS Ružomberok 3.3.2010
003/2010 Zmluva o poskytovaní technickej služby-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 3.3.2010
1011160800 Dohoda o zániku Zmluvy o pripojení MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 12.3.2010
9902828287 Dodatok k zmluve o pripojení MS SR ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová 7.4.2010
ÚVV-141/32-2010 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 21.6.2010 31.12.2011
ÚVTOS 19/2010 Kúpna zmluva -RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.7.2010 1.7.2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu MS SR ÚVTOS Želiezovce 14.7.2010 14.7.2010
ÚVTOS a ÚVV -90/22-2010 Zmluva o prevode spravy hnuteľného majetku štátu 33,00 ÚVTOS a ÚVV Levoča 28.7.2010
ÚVTOSaÚVV-23-10/32-2010 Zmluva o nájme bytu č.1 MS SR ÚVTOS a ÚVV Ilava 1.8.2010 31.7.2011