Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
NZVJS-6-4-2/32-2009 Zmluva o združenej dodávke elektriny MS SR Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín 1.1.2010 31.12.2010