Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ÚVTOS 1/2002 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 3.1.2002
ÚVTOS 2/2002 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 26.2.2002 31.12.2010
ÚVTOS 2/2002 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.3.2002
ÚVV-42-21/70-2002 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 30.4.2002 31.12.2010
ÚVTOS 03/2002 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 7.6.2002 31.12.2010
ÚVTOS 3/2002 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 7.6.2002
ÚVTOS 1/2003 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 21.5.2003 31.12.2010
ÚVTOS 1/2003 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 2.6.2003
ÚVTOS 1/2004 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 30.7.2004 31.12.2010
ÚVTOS 1/2004 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.8.2004
ÚVTOS 2/2004 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.10.2004 31.12.2010
ÚVTOS 2/2004 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.10.2004
ÚVTOS 1/2005 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 29.7.2005 31.12.2010
ÚVTOS 1/2005 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.8.2005
169-2005-PP Preprava a prenájom veľkokapacitných kontajnerov 500,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.9.2005 31.12.2012
169-2005-PP Preprava a prenájom veľkokapacitných kontajnerov 500,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.9.2005 31.12.2012
169-2005-PP Preprava a prenájom veľkokapacitných kontajnerov 500,00 MS SR ÚVTOS Košice-Šaca 1.9.2005 31.12.2012
Hromadná zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1.1.2007
Oddelenie logistiky Zmluva o dielo A/č 1/2006 MS SR ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 5.1.2007
01/2007 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 1.3.2007