Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
BBKR 7-7/32-2015 1.1.1970
GR ZVJS-12/11-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2017 MS SR GR ZVJS 1.1.1970
ÚVVaÚVTOS-46-1/32-2017 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností MS SR ÚVV a ÚVTOS Nitra 1.1.1970
ÚVV-zmluva-22.4.1992 nájomná zmluva MS SR ÚVV Žilina 22.4.1992 nájomná zmluva s príslušníkom ZVJS
ÚVV-32/179-70/2000 Zmluva o nájme služobného bytu MS SR ÚVV Bratislava 24.10.2000 31.12.2012
ÚVV-32/183-70/2000 Zmluva o nájme služobného bytu 24.10.2000 31.12.2012
ÚVV-32/190-70/2000 Zmluva o nájme služobného bytu 24.10.2000 31.12.2012
ÚVV-32/185-70/2000 Zmluva o nájme služobného bytu 24.10.2000 31.12.2012
ÚVV-32/188-70/2000 Zmluva o nájme služobného bytu 24.10.2000 31.12.2012
ÚVV 1/2001 Zmluva o nájme služobného bytu 30.3.2001
ÚVTOS 11/2001 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001 31.12.2010
ÚVTOS 8/2001 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 3/2001 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 9/2001 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001 31.12.2010
ÚVTOS 11/2001 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 9/2001 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 8/2001 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 6/2001 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 3/2001 Zmluva o nájme služobného bytu - RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 10.12.2001
ÚVTOS 1/2002 Zmluva o nájme sl. bytu-RK MS SR ÚVTOS Ružomberok 3.1.2002 31.12.2010