Verejné obstarávanie

Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť
Dátum: 21.4.2017
Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Vypracovanie projektovej dokumentácie Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Levoča - Servisný objekt
Dátum: 19.4.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
Ústav:
Popis:

 


Vypracovanie projektovej dokumentácie „Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v ÚVTOS Nitra- Chrenová“
Dátum: 19.4.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Popis:

 


Oprava vzduchotechniky - výmenou
Dátum: 18.4.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstaráv
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 


Vypracovanie projektových dokumentácií
Dátum: 12.4.2017
Vec: súťažné podklady, prílohy k súťažným podkladom
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 Vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu stavby určených administratívnych budov objektovej sústavy v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou


Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a vychádzkovej veže v ÚVV a ÚVTOS Nitra
Dátum: 5.4.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Podlimitná zákazka zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania.

Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke UVO.

 

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory(3) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formáte docx, xls.

Upozorňujeme, že súbory nie sú nepoškodené a po dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.


Vypracovanie energetického auditu budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 23.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov

Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav:
Popis:

 


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Dátum: 26.1.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

 

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

 

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404

 


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku
Dátum: 9.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Rekonštrukcia rozvodov vody v objekte č. 4 - Ubytovňa odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Dátum: 11.10.2016
Vec: Projekt a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav:
Popis:

-  projektová dokumentácia

-  výkaz výmer

-  dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Dátum: 17.2.2016
Vec: projektová dokumentácia a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 100-102
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: ZIP (24.14 MB)