Verejné obstarávanie

Spracované ovocie a zelenina
Dátum: 20.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (334.66 KB)

Jednoihlový šijací stroj BBKR
Dátum: 19.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstaráv
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 


Zemiaky
Dátum: 16.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (275.26 KB)

Zelenina a ovocie
Dátum: 16.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa Zákona č. 343 / 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (311.76 KB)

Slepačie vajcia
Dátum: 16.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa Zákona 343 / 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (273.92 KB)

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku
Dátum: 9.1.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Rekonštrukcia rozvodov vody v objekte č. 4 - Ubytovňa odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Dátum: 11.10.2016
Vec: Projekt a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav:
Popis:

-  projektová dokumentácia

-  výkaz výmer

-  dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Dátum: 17.2.2016
Vec: projektová dokumentácia a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 100-102
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: ZIP (24.14 MB)