Verejné obstarávanie

Stavebný dozor
Dátum: 23.2.2018
Vec: Stavebný dozor
Forma obstarávania: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 


Odborné prehliadky komínov
Dátum: 23.2.2018
Vec: Odborné prehliadky komínov
Forma obstarávania: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 


Obuv
Dátum: 22.2.2018
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

 Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.


Deratizácia a dezinsekcia v areáli Otvorené oddelenie Sabová a pracovisko Bitúnok
Dátum: 16.2.2018
Vec: Deratizácia a dezinsekcia v areáli Otvorené oddelenie Sabová a pracovisko Bitúnok
Forma obstarávania: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

Doplnková výživa pre hospodárske zvieratá
Dátum: 16.2.2018
Vec: Doplnková výživa pre hospodárske zvieratá
Forma obstarávania: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

Základné kŕmne výlisky v sypkej forme získané len mechanickou cestou z plodu pestreca mariánskeho.

 


Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Dátum: 14.2.2018
Vec: Dierkovací elektrický šijací stroj
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk s prílohou.


Vypracovanie projektovej dokumentácie - strelnica
Dátum: 14.2.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Ústav: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Popis:

 

Dokumenty: PDF (341.02 KB)

Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Dátum: 13.2.2018
Vec: Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 -  dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Veľkoplošný aglomerovaný materiál, doplnky a polotovary z masívu
Dátum: 12.2.2018
Vec: Veľkoplošný aglomerovaný materiál, doplnky a polotovary z masívu
Forma obstarávania: § 66 ZVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 -  dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Múka a cestoviny
Dátum: 5.2.2018
Vec: Oznámenie o vyhlásení VO
Forma obstarávania: § 66 ZVO
Ústav: ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (65.71 KB)

Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica - Vysvetlenie č. 2
Dátum: 26.11.2017
Vec: Vysvetlenie č. 2 k Súťažným podkladom
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Vysvetlenie č. 2 k Súťažným podkladom

Dokumenty: PDF (133.43 KB)

Dodávka automatickej dávkovacej stanice pre bazén
Dátum: 23.11.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (116.87 KB)

Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica - Vysvetlenie č. 1
Dátum: 16.11.2017
Vec: Vysvetlenie č. 1 k Súťažným podkladom
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Vysvetlenie č. 1 k Súťažným podkladom

Dokumenty: PDF (472.29 KB)

Výzva na predkladanie ponúk
Dátum: 27.10.2017
Vec: Dodávka a montáž sanitárnych deliacich stien
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Dodávka a montáž 6 ks prezliekacích kabín (atypický výrobok).


Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dátum: 27.10.2017
Vec: Projektová dokumentácia a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114 zákona č. 343/2015 Z.z.
Ústav:
Popis:

 -Súťažné podklady v pdf.

- JED - formulár vo formáte rtf. + manuál

- výkaz výmer vo formáte *xls.

- dokumenty pre uchádzača v editovateľnej forme

- projektová dokumentácia vo formáte zip.

- zmeny súťažných podkladov

- redakčná oprava výzvy

- vysvetlenia súťažných podkladov


Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Dátum: 24.10.2017
Vec: Súťažné podklady, projektová dokumentácia, výkazy výmer a dokumenty pre uchádzača
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:
Súťažné podklady (vo formáte *.pdf)
Projektová dokumentácia pre objekt č. 2 - APB I. (architektúra, ostatné)
Výkaz výmer pre objekt č. 2 - APB I. (vo formáte *.xls a *.pdf)
Projektová dokumentácia pre objekt č. 7 - APB II. (architektúra, ostatné-1.časť, ostatné-2.časť)
Výkaz výmer pre objekt č. 7 - APB II. (vo formáte *.xls a *.pdf)
Dokumenty pre uchádzača (v editovateľnom formáte *.doc)
JED (vzor JED a manuál JED)

„Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 – hlavný vchod“
Dátum: 4.10.2017
Vec: Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Levoča
Popis:

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk číslo: ÚVTOS-nh-64-2/36-2017

Dokumenty: PDF (368.32 KB)

Oprava výťahu TOV 500kg, 7/7staníc
Dátum: 22.9.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Lehota na predkladanie ponúk je 27.9.2017 do 11:00 hod.

 

Dokumenty: PDF (305.52 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Dátum: 13.9.2017
Vec: Elektroinštalačný materiál
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk.

Dokumenty: PDF (51.28 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 21.8.2017
Vec: Projekt a výkaz - výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav:
Popis:

Projektová dokumentácia 

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.


Služobná rovnošata pre psovoda, lektora/inštruktora
Dátum: 1.8.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný iným osobám na trhu.


Oprava striech ÚVV a ÚVTOS Prešov v OVTOS, Kpt. Nálepku 15, Sabinov
Dátum: 21.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (2.2 MB)

Čiapka so šiltom
Dátum: 17.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Letné a zimné funkčné ponožky
Dátum: 10.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v Leopoldove
Dátum: 7.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Dodávka a montáž priemyselných garážových brán pre nákladné autá
Dátum: 4.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: ZsNH podľa §117 v spojení s § 112 zákona o verejnom obstarávaní
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Oprava garážových brán formou výmeny dodávkou a montážou priemyselných garážových brán pre nákladné autá. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 12.07.2017 o 14:00 hod.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 4.časť (vykurovanie, VZT a rekuperácia, zdravotechnika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 3.časť (bleskozvod, elektroinštalácie, MaR, statika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 2.časť (detaily).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 1.časť (Architektúra, BOZP, Projektové a technické hodnotenie, Plán užívania verejnej práce, PZS).


Polotričká a krátke nohavice
Dátum: 27.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.


Rovnošata pre psovoda (opakovanie)
Dátum: 19.6.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka výpočtovej techniky
Dátum: 16.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

- príloha č. 2 k rámcovej dohode - Technická špecifikácia a cenník

- dokumenty v editovateľnej podobe za účelom prípravy ponuky uchádzačov


Dodávka zemného plynu
Dátum: 6.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž - revezný postup
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Rovnošata pre psovoda
Dátum: 29.5.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka elektrickej energie
Dátum: 26.4.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť
Dátum: 21.4.2017
Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav:
Popis:

 


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Dátum: 26.1.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

 

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

 

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404