Verejné obstarávanie

Kancelársky nábytok a doplnky BBKR
Dátum: 25.11.2015
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis: Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oceľové rúry BBKR
Dátum: 25.11.2015
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodávka a montáž atypických nábytkových prvkov interiéru zasadačky
Dátum: 8.9.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Zadávanie zakázky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie ponúk ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 4.9.2015
Vec: zubné laboratórium
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (166.1 KB)

Dodávka strukovín pre ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 14.7.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zakazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (216.76 KB)

Dodávka a montáž plastových atypických WC zásten
Dátum: 28.5.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty: PDF (307.25 KB)

Oprava podlahy vývarovne a kuchyne
Dátum: 4.5.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (308.18 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami nad 1000 € bez DPH
Dátum: 9.1.2015
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s cenami nad 1000 € bez DPH
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 

Dokumenty: PDF (169.12 KB)

Prenosná motorová tlaková vodná čistička RIDGID KJ-3100 pre potrubia 50-250 mm s príslušenstvom a s dopravou do miesta dodania.
Dátum: 8.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


Dodávka a montáž plastových okien
Dátum: 27.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávka dlažby
Dátum: 27.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Dokumenty: PDF (316.15 KB)

Bravčové mäso
Dátum: 18.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie ponúk ÚVTOS Levoča
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis:
Dokumenty: PDF (149.77 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 13.10.2014
Vec: 3. Q. 2014
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

správa v zmysle § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (143.37 KB)

Dodávka okien
Dátum: 8.10.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Pochutiny
Dátum: 18.9.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: prieskum trhu
Ústav:
Popis:
Dokumenty: PDF (394.28 KB)

„Nákup chladiaceho zariadenia pre chladenie skladu zemiakov, skladu zeleniny, skladu ovocia a hrubej prípravovne mäsa “
Dátum: 9.9.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o Verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (304.18 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok 2. Q 2014
Dátum: 4.8.2014
Vec: 2. Q 2014
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (146.88 KB)

Dodávka pracích prostriedkov
Dátum: 29.5.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 22.4.2014
Vec: I. Q 2014
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

 

Dokumenty: DOC (38 KB)

Elastické ovíjané nite (gumička) na výrobu ponožiek
Dátum: 17.4.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní


Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 bez DPH - ÚVV v Žiline
Dátum: 8.4.2014
Vec:
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014.

Dokumenty: PDF (547.21 KB)

Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur za I. Q. 2014
Dátum: 7.4.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH za I. Q. 2014
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (27.41 KB)

Elektrická cukrárenská pec
Dátum: 7.4.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Popis:

 

Dokumenty: PDF (259.64 KB)

Súhrná správa o zákazkach nad 1000 € bez DPH I.Q 2014, ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.4.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:
Dokumenty: PDF (29.99 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH BBKR
Dátum: 21.1.2014
Vec: IV. štvrťrok 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (123.39 KB)

Ústredné kúrenie
Dátum: 21.1.2014
Vec: Oprava poruchy na rozvode ústredného kúrenia
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o nevyhnutnej oprave poruchy rozvodu ústredného kúrenia


Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH GR ZVJS
Dátum: 20.1.2014
Vec: IV. Q. 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (153.6 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 15.1.2014
Vec: IV.Q.2013
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

 

Dokumenty: PDF (153.59 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH- ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 14.1.2014
Vec: IV.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (105.64 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie IV. Q 2013 v ÚVVaÚVTOS Bratislava
Dátum: 13.1.2014
Vec: IV.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby, Bratislava
Popis:

 

Dokumenty: PDF (30.81 KB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH
Dátum: 9.1.2014
Vec: IV. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Popis:

Zverejnenie zákaziek v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000,00 Eur bez DPH za obdobie od 01.102013 do 31.12.2013 podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (206.81 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000€ bez DPH - ÚVV v Žiline
Dátum: 9.1.2014
Vec:
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

Za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013

Dokumenty: PDF (110.04 KB)

Súhrná správa o zákazkach podľa §91 ods.1 písm. a) s cenami nad 1000 € bez DPH, ÚVTOS Levoča
Dátum: 9.1.2014
Vec: Súhrná správa za IV. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Zverejnenie za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013.

Dokumenty: PDF (126.4 KB)

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods.1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000 eur
Dátum: 9.1.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkach za IV. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Popis:

Zverejnenie za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013.

Dokumenty: PDF (34.78 KB)

Bravčové mäso ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 8.1.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2

Dokumenty: PDF (124.37 KB)

Chlieb ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 8.1.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2.

Dokumenty: PDF (126.84 KB)

Pečivo ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 8.1.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia pnúk podľa § 44 ods. 2a)

Dokumenty: PDF (126.5 KB)

Súhrnná správa o zákazkách - Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín
Dátum: 7.1.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkách IV Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 zverejnenie podľa § 91 ods. 1 písm. a)

Dokumenty: PDF (342.21 KB)