Verejné obstarávanie

Oprava striech ÚVV a ÚVTOS Prešov v OVTOS, Kpt. Nálepku 15, Sabinov
Dátum: 21.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (2.2 MB)

Vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a vychádzkovej veže ÚVV a ÚVTOS Prešov“.
Dátum: 20.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, v rozsahu a podrobnostiach realizačného projektu.


Stavebné práce - výmena okna a podávača
Dátum: 18.7.2017
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Ústav: Ústav na výkon terstu odňatia slobody Levoča
Popis:

 

Dokumenty: PDF (425.75 KB)

Čiapka so šiltom
Dátum: 17.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Oprava strešného plášťa a bleskozvodu na objekte Centrálnych skladov a dielní
Dátum: 12.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

 Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.


Letné a zimné funkčné ponožky
Dátum: 10.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v Leopoldove
Dátum: 7.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová
Dátum: 4.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka podľa §§ 113 - 114
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 Predmetom zákazky je komplexná obnova administratívnej budovy, ktorá pozostáva z piatich okruhov:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane strechy,

2. výmena výplní otvorov (okná a dvere),

3. inštalovanie solárnych kolektorov na ohrev TV,

4. výmena svietidiel za svietidlá s úspornými svetelnými zdrojmi,

5. nútené vetranie - rekuperácia.


Dodávka a montáž priemyselných garážových brán pre nákladné autá
Dátum: 4.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: ZsNH podľa §117 v spojení s § 112 zákona o verejnom obstarávaní
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Oprava garážových brán formou výmeny dodávkou a montážou priemyselných garážových brán pre nákladné autá. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 12.07.2017 o 14:00 hod.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 4.časť (vykurovanie, VZT a rekuperácia, zdravotechnika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 3.časť (bleskozvod, elektroinštalácie, MaR, statika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 2.časť (detaily).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 1.časť (Architektúra, BOZP, Projektové a technické hodnotenie, Plán užívania verejnej práce, PZS).


Polotričká a krátke nohavice
Dátum: 27.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.


Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.6.2017
Vec: Projektová dokumentácia a výkaz-výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Popis:

- projektová dokumentácia

- výkaz-výmer

- dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Rovnošata pre psovoda (opakovanie)
Dátum: 19.6.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka výpočtovej techniky
Dátum: 16.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

- príloha č. 2 k rámcovej dohode - Technická špecifikácia a cenník

- dokumenty v editovateľnej podobe za účelom prípravy ponuky uchádzačov


Komplexná obnova objektu č. 11
Dátum: 14.6.2017
Vec: Projekt a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

-  projektová dokumentácia

 -  výkaz výmer - používať nový

 -  dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Dodávka zemného plynu
Dátum: 6.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž - revezný postup
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Navliekacie náplecníky
Dátum: 2.6.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Rovnošata pre psovoda
Dátum: 29.5.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka elektrickej energie
Dátum: 26.4.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť
Dátum: 21.4.2017
Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav:
Popis:

 


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Dátum: 26.1.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

 

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

 

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404