Verejné obstarávanie

Dodávky cukroviniek
Dátum: 18.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní

Dokumenty: PDF (196.96 KB)

Bravčové a hovädzie mäso
Dátum: 18.12.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

 

Dokumenty: PDF (122.35 KB)

Dodávky oleja a tukov
Dátum: 18.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9 Zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstaravaní

Dokumenty: PDF (203.17 KB)

Dodávka múky pre ÚVV a ÚVTOS v Košiciach
Dátum: 17.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (204.38 KB)

Zemiaky
Dátum: 16.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

Dokumenty: PDF (176.91 KB)

Dodávka cukru pre ÚVV a ÚVTOS v Košiciach
Dátum: 12.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty: PDF (211.47 KB)

Dodávky mliečnych výrobkov
Dátum: 9.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 zadávanie zákazky podľa § 9, ods.9, Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní.

Dokumenty: PDF (246.64 KB)

Prenosná motorová tlaková vodná čistička RIDGID KJ-3100 pre potrubia 50-250 mm s príslušenstvom a s dopravou do miesta dodania.
Dátum: 8.12.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní


Dodávka a montáž plastových okien
Dátum: 27.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dodávka dlažby
Dátum: 27.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Dokumenty: PDF (316.15 KB)

Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom pre ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 24.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie CP
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:
Dokumenty: PDF (202.1 KB)

Chlieb a pečivo ÚVTOS Želiezovce
Dátum: 19.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 

Dokumenty: PDF (54.6 KB)

Bravčové mäso
Dátum: 18.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie ponúk ÚVTOS Levoča
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis:
Dokumenty: PDF (149.77 KB)

Mrazená zelenina, hranolky, hov. držky
Dátum: 13.11.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (184.57 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Dátum: 14.10.2014
Vec: III. Q 2014
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

 

 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH

(zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

Dokumenty: PDF (130.49 KB)

Nákup technologických zariadení - chladiace boxy a mraziaci box - ÚVTOS Želiezovce
Dátum: 14.10.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúl
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Želiezovce
Popis:

 informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2

Dokumenty: PDF (61.15 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 13.10.2014
Vec: 3. Q. 2014
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

správa v zmysle § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (143.37 KB)

Dodávka okien
Dátum: 8.10.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Pochutiny
Dátum: 18.9.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: prieskum trhu
Ústav:
Popis:
Dokumenty: PDF (394.28 KB)

„Nákup chladiaceho zariadenia pre chladenie skladu zemiakov, skladu zeleniny, skladu ovocia a hrubej prípravovne mäsa “
Dátum: 9.9.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o Verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (304.18 KB)

Výzva na predkladanie ponúk ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 6.8.2014
Vec: Oprava tlakovej nádoby - expandera v kotolni OVT Sabinov
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis: Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Dokumenty: PDF (180.66 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok 2. Q 2014
Dátum: 4.8.2014
Vec: 2. Q 2014
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (146.88 KB)

Dodávka pracích prostriedkov
Dátum: 29.5.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Taktický opasok vzor 2012 - GR ZVJS
Dátum: 5.5.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je podlimitná, ani nadlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Čiapka so šiltom vzor 2000 - GR ZVJS
Dátum: 5.5.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je podlimitná, ani nadlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Klobúčik vzor 2000 - GR ZVJS
Dátum: 5.5.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je podlimitná, ani nadlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Vesta taktická pre psovoda - GR ZVJS
Dátum: 29.4.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je podlimitná, ani nadlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Zásahová výbuška - GR ZVJS
Dátum: 28.4.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je podlimitná, ani nadlimitná
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.


Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 22.4.2014
Vec: I. Q 2014
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

 

Dokumenty: DOC (38 KB)

Elastické ovíjané nite (gumička) na výrobu ponožiek
Dátum: 17.4.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní


Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 bez DPH - ÚVV v Žiline
Dátum: 8.4.2014
Vec:
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014.

Dokumenty: PDF (547.21 KB)

Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 eur za I. Q. 2014
Dátum: 7.4.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH za I. Q. 2014
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (27.41 KB)

Elektrická cukrárenská pec
Dátum: 7.4.2014
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Popis:

 

Dokumenty: PDF (259.64 KB)

Súhrná správa o zákazkach nad 1000 € bez DPH I.Q 2014, ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.4.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:
Dokumenty: PDF (29.99 KB)

Dodávka hygienických potrieb
Dátum: 19.3.2014
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis: Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Dokumenty: PDF (259.88 KB)

Výzva na predkladanie ponúk ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 12.3.2014
Vec: Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Dokumenty: PDF (111.28 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH BBKR
Dátum: 21.1.2014
Vec: IV. štvrťrok 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (123.39 KB)

Ústredné kúrenie
Dátum: 21.1.2014
Vec: Oprava poruchy na rozvode ústredného kúrenia
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o nevyhnutnej oprave poruchy rozvodu ústredného kúrenia


Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH GR ZVJS
Dátum: 20.1.2014
Vec: IV. Q. 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH zverejnená podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (153.6 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH - ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 15.1.2014
Vec: IV.Q.2013
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

 

Dokumenty: PDF (153.59 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH- ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 14.1.2014
Vec: IV.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (105.64 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie IV. Q 2013 v ÚVVaÚVTOS Bratislava
Dátum: 13.1.2014
Vec: IV.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby, Bratislava
Popis:

 

Dokumenty: PDF (30.81 KB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH
Dátum: 9.1.2014
Vec: IV. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Popis:

Zverejnenie zákaziek v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000,00 Eur bez DPH za obdobie od 01.102013 do 31.12.2013 podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (206.81 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000€ bez DPH - ÚVV v Žiline
Dátum: 9.1.2014
Vec:
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

Za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013

Dokumenty: PDF (110.04 KB)

Súhrná správa o zákazkach podľa §91 ods.1 písm. a) s cenami nad 1000 € bez DPH, ÚVTOS Levoča
Dátum: 9.1.2014
Vec: Súhrná správa za IV. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Zverejnenie za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013.

Dokumenty: PDF (126.4 KB)

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods.1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000 eur
Dátum: 9.1.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkach za IV. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Popis:

Zverejnenie za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013.

Dokumenty: PDF (34.78 KB)

Bravčové mäso ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 8.1.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2

Dokumenty: PDF (124.37 KB)

Chlieb ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 8.1.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2.

Dokumenty: PDF (126.84 KB)

Pečivo ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 8.1.2014
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia pnúk podľa § 44 ods. 2a)

Dokumenty: PDF (126.5 KB)

Súhrnná správa o zákazkách - Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín
Dátum: 7.1.2014
Vec: Súhrnná správa o zákazkách IV Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 zverejnenie podľa § 91 ods. 1 písm. a)

Dokumenty: PDF (342.21 KB)

Súhrnná správa o zákazkách
Dátum: 7.1.2014
Vec: podľa § 99 ods.2
Forma obstarávania: prieskum trhu
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:
Dokumenty: PDF (205.57 KB)

Dodávka liekov a liečiv pre Nemocnicu a ÚVTOS
Dátum: 30.12.2013
Vec: Uzatvorenie zmluvy na dodávku liekov a liečiv
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Odkaz na zverejnenú zmluvu v CRZ podľa  §49a ods. 1 písm. b  zákona 25/2006 Z. z.  :   http://crz.gov.sk/index.php?ID=1192418&l=sk


Čestná medaila Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dátum: 18.12.2013
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie cenových ponúk - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Dátum: 17.12.2013
Vec: Prírodná doplnková látka do krmiva
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVTOS Želiezovce
Popis:

 

Dokumenty: PDF (197.26 KB)

Maliarsky materiál-oznámenie
Dátum: 12.12.2013
Vec: Maliarsky materiál
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke


Podlahová krytina-oznámenie
Dátum: 12.12.2013
Vec: Podlahová krytina
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke


Plechová krytina-oznámenie
Dátum: 12.12.2013
Vec: Plechová krytina
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke


Hygienické potreby-oznámenie
Dátum: 11.12.2013
Vec: Hygienické potreby
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke


Čistiace poptreby-oznámenie
Dátum: 11.12.2013
Vec: Čistiace potreby
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke


Elekto materiál-oznámenie
Dátum: 11.12.2013
Vec: Elektro materiál
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke


Stavebný a vodoinštalačný materiál-oznámenie
Dátum: 11.12.2013
Vec: Stavebný a vodoinštalačný materiál
Forma obstarávania: Zákazka ktorá nie je podlimitná zákazka ani nadlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Ružomberok
Popis:

oznámenie o predpokladanej objednávke tovaru


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová
Dátum: 11.12.2013
Vec: Analyzátor dychu s príslušenstvom
Forma obstarávania: Informácia
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová - LRS ZVJS Kováčová

Analyzátor dychu s príslušenstvom

Zákazka podľa  § 9 ods. 9 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (190.54 KB)

Dodávka liekov a liečiv pre Nemocnicu a ÚVTOS Trenčín
Dátum: 27.11.2013
Vec: Výsledok vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: zákazka nie je podlimitná ani nadlimitná
Ústav:
Popis:

 Zverejnenie výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 ods.2 zákona 25/2006 Z. z.

Dokumenty: PDF (311.72 KB)

Kancelárský papier 80g pre ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 19.11.2013
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

§9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (104.33 KB)

Dodávka liekov a liečiv pre Nemocnicu a ÚVTOS Trenčín
Dátum: 15.11.2013
Vec: Otváranie časti ponúk Kritéria
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 Splnenie povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (79.79 KB)

Dodávka liekov a liečiv pre Nemocnicu a ÚVTOS Trenčín
Dátum: 7.11.2013
Vec: Otváranie časti ponúk Ostatné
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Splnenie povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (79.81 KB)

Výzva na predkladanie ponúk ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
Dátum: 4.11.2013
Vec: Opravy PC
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Popis:

zadávanie zákazky, podľa § 9 ods.9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní

Dokumenty: DOC (45.5 KB)

Súhrná správa - ÚVTOS Levoča
Dátum: 31.10.2013
Vec: Súhrná správa o zákazkach nad 1000 € - III.Q
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Zverejnenie podľa § 99 ods. 2,  Zákona č. 95/2013 Z. z.

Dokumenty: PDF (107.14 KB)

Súhrná správa - Nemocnica pre obvinených a odsúdených Trenčín
Dátum: 30.10.2013
Vec: Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € - III Q
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 Zverejnenie podľa § 99 ods. 2.  zákona č. 95/2013 Z. z. 

Dokumenty: PDF (235.1 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Dátum: 28.10.2013
Vec: chlieb
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (175.52 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000€ bez DPH
Dátum: 28.10.2013
Vec: III.Q.2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

v zmysle § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstrávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (24.2 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky UVTOS Košice - Šaca oprava karosérie Karosa LC 736
Dátum: 21.10.2013
Vec: oprava karosérie Karosa LC 736
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (176.94 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 21.10.2013
Vec: Výsledok vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Informácia o výsledku v priloženom súbore

Dokumenty: PDF (500.2 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000€ bez DPH
Dátum: 18.10.2013
Vec: III.Q 2013 ÚVVaÚVTOS Bratislava
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (33.84 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 17.10.2013
Vec: Výsledok vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Informcia o výsledku v priloženom súbore

Dokumenty: PDF (186.91 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000€ bez DPH
Dátum: 17.10.2013
Vec: 3Q/2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 

Dokumenty: PDF (102.2 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH
Dátum: 15.10.2013
Vec: III. Q. 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zverejnenie podľa § 99 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (139.16 KB)

Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods. 1 s cenami vyššími ako 1000 Eur bez DPH
Dátum: 14.10.2013
Vec: III.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
Popis:

Zverejnenie zákaziek v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000,- Eur za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013 podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (66.27 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,- Eur za III.Q.2013 - ÚVV a ÚVTOS v Banskej Bystrici
Dátum: 10.10.2013
Vec: III. Q. 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Zverejnenie zákaziek v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000,- Eur za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Dokumenty: PDF (551.47 KB)

Správa v zmysle § 99 ods.2
Dátum: 8.10.2013
Vec: Správa o zákazkách
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (455.73 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 7.10.2013
Vec:
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Informácia je v prílohe

Dokumenty: DOCX (25.37 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky- vajcia
Dátum: 7.10.2013
Vec: Vajcia triedy A – veľkosti M
Forma obstarávania: prieskum trhu
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (227.96 KB)

Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods.1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000 eur
Dátum: 7.10.2013
Vec: III. Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Popis:

Zverejnenie zákaziek v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000,- Eur za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Dokumenty: PDF (27.34 KB)

správa o zákazkách pdľa §91 ods.1 písm.a) s cenami vyššími ako 1000eur - ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 3.10.2013
Vec: III.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (103.98 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky_koordinator_BOZP
Dátum: 2.10.2013
Vec:
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Výzva a 2-e súčasti sú v pripojené v prílohe


Tričko s krátkym a dlhým rukávom - GR ZVJS
Dátum: 30.9.2013
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (204.39 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky elektroinštalácia objekt .č 4
Dátum: 25.9.2013
Vec: Výzva - elektroinštalácia objekt .č 4
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Výzva je uverejnená v prílohe.

Dokumenty: PDF (149.68 KB)

Rekonštrukcia strechy A,B,C v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
Dátum: 24.9.2013
Vec: Správa o zákazke
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Spáva o zákazke podľa § 21 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 20.9.2013
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Informácia je v priloženom súbore

Dokumenty: PDF (131.61 KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dátum: 19.9.2013
Vec: Dodávka čerpadla
Forma obstarávania: §9 ods.9
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (99.16 KB)

Realizácia odborného seminára „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebníctve“ v rozsahu max. 16 hodín.
Dátum: 13.9.2013
Vec: Realizácia odborného seminára „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebníctve“ v rozsahu max. 16 hodín.
Forma obstarávania: Ponuka
Ústav:
Popis:

Výzva je v prílohe.

Dokumenty: PDF (153.94 KB)

Termoprádlo - GR ZVJS
Dátum: 10.9.2013
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: Nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

Dokumenty: PDF (204.24 KB)

Kancelárske potreby - ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 6.9.2013
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná zákazka ani podlimitná zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (128.47 KB)

Kožený opasok - GR ZVJS
Dátum: 2.9.2013
Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

Dokumenty: PDF (208.68 KB)

Tričko s krátkym a dlhým rukávom - GR ZVJS
Dátum: 27.8.2013
Vec: Informácia o otváraní častí ponúk
Forma obstarávania: nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 Informácia o otváraní častí ponúk "Kritéria" podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

Dokumenty: PDF (83 KB)

Informácia v zmysle § 44 ods.2 zákona č.25/2006
Dátum: 22.8.2013
Vec: Priemyselný žehlič
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

Zverejnenie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Priemyselný žehlič"

Dokumenty: PDF (153.05 KB)

Letné a zimné funkčné ponožky - GR ZVJS
Dátum: 9.8.2013
Vec: informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (216.7 KB)

Inormácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 8.8.2013
Vec: Oprava primárneho prívodu vykurovacej vody a pary
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

 

Dokumenty: PDF (210.35 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 6.8.2013
Vec: Oprava podláh
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:
Dokumenty: PDF (29.32 KB)

Informácia v zmysle § 41 ods. 1 zákona o VO
Dátum: 5.8.2013
Vec: Priemyselný žehlič
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

 

Dokumenty: RTF (137.99 KB)

Maslo, mlieko a mliečne výrobky
Dátum: 2.8.2013
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Zákazka, ktoá nie je nadlimitná ani podlimitná zákazka.
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

Výzva na predkldanie ponúk  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Dokumenty: PDF (167.64 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 30.7.2013
Vec: Rekonštrukcia vychádzkových dvorov
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 

Dokumenty: PDF (110.49 KB)

Dodávka ovocia a zeleniny pre Nemocnicu pre obvinených a odsúdených Trenčín
Dátum: 22.7.2013
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Forma obstarávania: zákazka nie je podlimitná ani nadlimitná
Ústav:
Popis:

 Zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty: PDF (253.27 KB)

Informácia o otváraní časti ponúk označených ako ,,Kritéria"
Dátum: 22.7.2013
Vec: Rekonštrukcia vychádzkových dvorov
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 Informácia v zmysle § 41 (1) zákona č. 25/2006  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty: PDF (92.07 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 17.7.2013
Vec: DOdávka a montáž priemyselnej práčky
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

 

Dokumenty: PDF (217.2 KB)

Poltopánky pre obvinených a osúdených (GR ZVJS)
Dátum: 16.7.2013
Vec: Informácia o otváraní častí ponúk "Kritériá" podľa § 41 ods. 1
Forma obstarávania: nadlimitná zákazka
Ústav: GR ZVJS
Popis:

 

Dokumenty: PDF (151.45 KB)

Čižmy gumové váľané pre odsúdených (GR ZVJS)
Dátum: 15.7.2013
Vec: Informácia o otváraní častí ponúk "Kritériá" podľa § 41 ods. 1
Forma obstarávania: nadlimitná zákazka
Ústav: GR ZVJS
Popis:

V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude oznámená nová informácia s uvedením upraveného dátumu otvárania častí ponúk, označených ako "Kritériá".

Dokumenty: PDF (153.71 KB)

Cestoviny, paštéty, konzervy a ryby v konzerve - ÚVV v Žiline
Dátum: 9.7.2013
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná - emailom
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

§9 (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Informácia o výsledku vyhodnotenia §44 ods.2
Dátum: 4.7.2013
Vec: Vývary a koreniny
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (34.42 KB)

Informácia v zmysle § 41 zákona č.25/2006
Dátum: 4.7.2013
Vec: Dodávka a montáž priemyselnej pračky
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 


Informácia podľa § 41 zákona č.25/2006 Z.z.
Dátum: 3.7.2013
Vec: informácia o otváraní časti ponúk ,,Ostatné"
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 

Dokumenty: PDF (93.36 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
Dátum: 2.7.2013
Vec: II. Q / 2013
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 

Dokumenty: PDF (92.3 KB)

súhrna správa o zákazkach s nízkou hodnotou nad 1000€
Dátum: 2.7.2013
Vec: II.Q 2013
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (102.9 KB)

Výzva na predkladanie ponúk – GR ZVJS
Dátum: 28.6.2013
Vec: taktický opasok vzor 2012
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou
Ústav:
Popis:

 


Informácia podľa § 41 ods.1 zákona o VO
Dátum: 28.6.2013
Vec: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte č. 5
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (86.67 KB)

Informácia podľa § 41 ods.1 zákona o VO
Dátum: 27.6.2013
Vec: Dodávka a montáž priemyselnej pračky - Otvárania obálok - ostatné
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

 

Dokumenty: RTF (137.99 KB)

Informácia podľa § 136 ods.9 písm.d
Dátum: 24.6.2013
Vec: Vývary a koreniny
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (40.32 KB)

Informácia podľa § 41 odsd.3
Dátum: 24.6.2013
Vec: Nákup tkaniny-dekovina
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

 

Dokumenty: RTF (137.81 KB)

Informácia podľa § 41 ods.3
Dátum: 21.6.2013
Vec: Vývary a koreniny
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (32.36 KB)

Informácia o otváraní časti ponúk-kritéria
Dátum: 18.6.2013
Vec: Nákup úpletu teplákovia, patent
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav: ÚVTOS Košice - Šaca
Popis:

 

Dokumenty: RTF (137.34 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 17.6.2013
Vec: Rovnošatové doplnky
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav:

Informácia o otváraní ponúk
Dátum: 17.6.2013
Vec: Rekonštrukcia soc. zariadení v objekte č. 5
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 


Informácia podľa § 41 ods.1 a §136 ods.9 písm. c
Dátum: 17.6.2013
Vec: Vývary a koreniny
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav:
Popis:

 


Informácia o otváraní časti ponúk
Dátum: 17.6.2013
Vec: Nákup dekoviny
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: RTF (137.8 KB)

Informácia o otváraní časti ponúk _ ostatné
Dátum: 17.6.2013
Vec: Nákup úpletu - teplákovina, patent
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: RTF (137.3 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 13.6.2013
Vec: Syry, mliečne výrobky, maslo, rastlinné tuky a oleje
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (96.79 KB)

Výzva na predkladanie ponúk
Dátum: 10.6.2013
Vec: Oprava podlahy v miestnosti výdaja stravy a umývania šálok- liata polyuretanova podlaha
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou
Ústav:
Popis:

požadovaná liata polyuretánova podlaha  pre kuchynské priestory- mokrá prevádzka , a do priestorov ubytovacích - suchá prevádzka


Zákazka „Čiapka so štítkom“ - Informácia
Dátum: 5.6.2013
Vec:
Forma obstarávania: podlimitná
Ústav:
Popis:

V prílohe je uvedená informácia.

Dokumenty: RTF (139.67 KB)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku Tričiek s krátkym a dlhým rukávom pre príslušníkov ZVJS
Dátum: 27.5.2013
Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku Tričiek s krátkym a dlhým rukávom pre príslušníkov ZVJS
Forma obstarávania: Nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Príslušné oznámenie je v priloženom súbore.


Informácia o výsledku vyhodnotenia - ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 27.5.2013
Vec: dodávka mrazenej hydiny a mrazenej zeleniny
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon väzby Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (64.49 KB)

Výzva na predkladanie ponúk
Dátum: 23.5.2013
Vec: Dodanie tovaru - bavlnená tkanina - plachtovina
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

 


Osobný automobil strednej triedy (segment „D“)
Dátum: 23.5.2013
Vec: informácie podľa § 41 ods. 1 a § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z.
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

 


Informácia o podlimitnej zákazke
Dátum: 22.5.2013
Vec:
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

V priloženom súbore sa nachádza informácia k podlimitnej zákazke na "Kožený opasok".

Dokumenty: RTF (139.62 KB)

Vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku Termoprádla pre príslušníkov ZVJS
Dátum: 22.5.2013
Vec:
Forma obstarávania: Nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

V priloženom súbore je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.


I N F O R M Á C I A na podlimitnú zákazku „Letné a zimné funkčné ponožky“
Dátum: 21.5.2013
Vec:
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Oznam -informácia- sa nachádza v priloženom súbore.

Dokumenty: RTF (139.61 KB)

I N F O R M Á C I A na podlimitnú zákazku „Čiapka so štítkom“
Dátum: 20.5.2013
Vec:
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Oznámenie- informácia je v priloženom súbore.

Dokumenty: RTF (139.4 KB)

Informácia o otváraní časti ponúk _ kritéria ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 20.5.2013
Vec: Dodávka mrazenej hydiny a mrazenej zeleniny
Forma obstarávania: Podprahova zakazka
Ústav:
Popis:

 Informácia o otváraní ponúk - kritéria na dodávku mrazenej hydiny a mrazenej zeleniny.

Dokumenty: PDF (48.95 KB)

Výzva na predkladanie ponúk - Banská Bystrica-Kráľová
Dátum: 20.5.2013
Vec: Stavebné práce- oprava striech
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na stránke https://evo.gov.sk/evo/tender/7980_3401_20130520.nsf/dspleafs/sktendernotice?OpenDocument


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 20.5.2013
Vec: 11.02 Bavlnená tkanina - plachtovina
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka s elektronickou aukciou
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 

Dokumenty: PDF (223.74 KB)

Rovnošatové doplnky
Dátum: 10.5.2013
Vec:
Forma obstarávania: Podprahová zákazka
Ústav:
Popis:

Oznámenie - informácia sa nachádza v priloženom súbore


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 10.5.2013
Vec: Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (63.52 KB)

Informácia otvárania ponúk, ostatné
Dátum: 9.5.2013
Vec: Dodávka mrazenej hydiny a mrazenej zeleniny
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon väzby Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (48.95 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 9.5.2013
Vec: Dodávka hovädzieho mäsa
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav: Ústav na výkon väzby Prešov
Popis:

 


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku kožených opaskov pre príslušníkov ZVJS
Dátum: 29.4.2013
Vec:
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

Oznámenie je v priloženom súbore.

Dokumenty: PDF (63.39 KB)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Dátum: 29.4.2013
Vec: Oprava podlahy v kuchyni obvinených a odsúdených
Forma obstarávania: v zmysle § 44 ods.2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní
Ústav: Ústav na výkon väzby Žilina
Popis:

 

Dokumenty: PDF (128.1 KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dátum: 22.4.2013
Vec: prenájom štyroch multifunkčných sieťových zariadení
Forma obstarávania: ZsNH
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Košice
Popis:

 

prenájom štyroch multifunkčných sieťových zariadení

  

 

 


Oznamenie o vyhlásení verejného obstarávania - Letné a zimné ponožky
Dátum: 15.4.2013
Vec: Oznamenie o vyhlásení verejného obstarávania - Letné a zimné ponožky
Forma obstarávania: Podlimitná zakázka
Ústav:
Popis:

Oznámenie je v prílohe.

Dokumenty: PDF (66.28 KB)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku Čiapky so štítkom pre príslušníkov ZVJS
Dátum: 10.4.2013
Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku Čiapky so štítkom pre príslušníkov ZVJS
Forma obstarávania: Podlimitná
Ústav:
Popis:

V prílohe je oznámenie.

Dokumenty: PDF (63.45 KB)

Výzva na predkladanie ponúk na dodávku Rovnošatových doplnkov pre príslušníkov ZVJS.Informácia - otváranie časti ponuky ostatné.
Dátum: 5.4.2013
Vec:
Forma obstarávania: Podprahová
Ústav:
Popis:

Popis výzvy je v pripojenom súbore. Informácia je uložená v pripojenom súbore.


Výzva na predkladanie ponúk ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 2.4.2013
Vec: Syry, mliečne výrobky, maslo, rastlinné tuky a oleje
Forma obstarávania: Podlimitná zákazka
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (648.24 KB)

Výzva na predkladanie ponúk UVTOS Banská Bystrica-Kráľová
Dátum: 26.3.2013
Vec: Dodávka tovaru-plachtovina
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na portáli EVO

https://evo.gov.sk/evo/tender/7980_1102_20130318.nsf/dspleafs/skwelcome?OpenDocument

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. na podprahovú zákazku „Osobný automobil strednej triedy (segment „D
Dátum: 20.3.2013
Vec: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. na podprahovú zákazku „Osobný automobil strednej triedy (segment „D
Forma obstarávania: Podprahová zakázka
Ústav:
Popis:

Oznámenie je v priloženom súbore.

Dokumenty: PDF (50.71 KB)

Výzva na predkladanie ponúk ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 14.3.2013
Vec: Dodávka hovädzieho mäsa
Forma obstarávania: podprahová zákazka
Ústav:
Popis:

 


Výzva na predkladanie ponúk
Dátum: 8.3.2013
Vec: Bravčové plece, hovädzí chudý zadný výrez,
Forma obstarávania: podpravová zákazka
Ústav:
Popis:

bravčové plece bez kosti a kože-kuchynská úprava,hovädzí chudý zadný výrez,


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH
Dátum: 28.2.2013
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH
Forma obstarávania:
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (910.25 KB)