Verejné obstarávanie

Dodávka a montáž odpojovačov VN BBKR
Dátum: 26.9.2016
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstaráv
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov.


Lokálne opravy fasády BBKR
Dátum: 26.9.2016
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstaráv
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zhotovenie plastových sanitárnych prístavkov v objekte č.04 - Väznica v ÚVV a ÚVTOS Prešov
Dátum: 20.9.2016
Vec: Plastové sanitárne prístavky
Forma obstarávania:
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

Výzva na predkladanie ponuky "Zhotovenie plastových sanitárnych prístavkov v objekte č. 04 - Väznica v ÚVV a ÚVTOS Prešov"

Dokumenty: PDF (732.15 KB)

Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová
Dátum: 11.3.2016
Vec: Projektová dokumentácia a výkaz-výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 100-102
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Dátum: 17.2.2016
Vec: projektová dokumentácia a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 100-102
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: ZIP (24.14 MB)

Výzva na predkladanie ponúk ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 4.9.2015
Vec: zubné laboratórium
Forma obstarávania: zákazka, ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná zákazka
Ústav:
Popis:

 

Dokumenty: PDF (166.1 KB)

Dodávka strukovín pre ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 14.7.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zakazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (216.76 KB)

Dodávka a montáž plastových atypických WC zásten
Dátum: 28.5.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Dokumenty: PDF (307.25 KB)

Oprava podlahy vývarovne a kuchyne
Dátum: 4.5.2015
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Ústav:
Popis:

Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dokumenty: PDF (308.18 KB)

Súhrnná správa o zákazkách s cenami nad 1000 € bez DPH
Dátum: 9.1.2015
Vec: Súhrnná správa o zákazkách s cenami nad 1000 € bez DPH
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 

Dokumenty: PDF (169.12 KB)