Silvestrovský beh
odrazka2.1.2018
Odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov sa zúčastnili XXXII. ročníka Silvestrovského behu
Pásmo kolied
odrazka2.1.2018
Štedrý deň sa v ÚVTOS Levoča niesol v očakávaní sviatku Narodenia Pána. Slová anjela, ktorými oznámil Ježišovo narodenie: „Nebojte sa. Zvestujem vám
Vianoce 2017 v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka2.1.2018
Vianočné sviatky v ÚVTOS Dubnica nad Váhom začali adventnou prípravou, ktorá vyvrcholila koncertom väzenskej hudobnej skupiny Gáter dňa 17. decembra 2017.
Vianočné koledy v podaní skupiny GN 80 v ústave Ilava
odrazka2.1.2018
Náboženské piesne a koledy podaním skupiny GN 80 z Pruského boli príjemným ukončením tohto roka 2017 v ústave Ilava. Táto kapela je zložená
Koncert gospelovej skupiny G.O.D.`S v ústave Košice-Šaca
odrazka2.1.2018
Dňa 29. decembra 2017 do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca zavítala gospelová skupina G.O.D.`S (Gospel vocal group of
Advent v ústave Nitra-Chrenová
odrazka2.1.2018
Počas najkrajších dní roka – Vianoc aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová zavládla sviatočná atmosféra, odsúdené ženy si
Hudobné vystúpenie kresťanskej hudobnej skupiny z Maďarska
odrazka27.12.2017
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa dňa 17. decembra 2017 konalo pre odsúdených hudobné vystúpenie kresťanskej hudobnej skupiny
Sviatok svätého Štefana
odrazka27.12.2017
Sviatok svätého Štefana je dňom návštev, vinšovania, koledovania a zábavy. Vzhľadom na pôstny charakter adventného obdobia vystupuje v tento deň do popredia
Folklórne vystúpenie v ústave Bratislava
odrazka22.12.2017
Dňa 18. decembra 2017 v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava odsúdení zaradení v minimálnom stupni stráženia
Nedeľné odpoludnie v znamení „country“  v Hrnčiarovciach nad Parnou
odrazka20.12.2017
V predposlednú adventnú nedeľu dňa 17. decembra 2017 sa odpoludnie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou nieslo

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).