Kmeťoband v ústave Banská Bystrica
odrazka10.11.2017
Pozvanie do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica prijali členovia rómskej hudobnej skupiny Kmeťoband.
Zmodernizované priestory v ústave Sučany sa už naplno využívajú
odrazka10.11.2017
Časť objektu kotolňa tzv. „olejové hospodárstvo“, ktoré už neslúžilo svojmu účelu, bolo prerobené na zváračskú školu a v súčasnosti je využívané v spolupráci
Rozvíjanie pracovných zručností prostredníctvom ergoterapie u odsúdených žien
odrazka10.11.2017
Jeseň je ročné obdobie, kedy sa príroda hrá so všetkými farbami. Keďže aj v tomto prostredí odsúdené vnímajú túto premenu a chcú
11. Európske fórum o právach dieťaťa
odrazka9.11.2017
V dňoch 7. a 8. novembra 2017 sa na pôde Európskej komisie v Bruseli konalo 11. Európske fórum o právach detí s názvom „Deti zbavené
Koncert hudobnej skupiny 180 stupňov v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka8.11.2017
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom sa dňa 4. novembra 2017 konal za veľkého záujmu odsúdených koncert
Návšteva duchovného EPS vo väzniciach v Etiópii
odrazka8.11.2017
V dňoch 14. až 24. októbra 2017 sa konala medzinárodná konferencia kresťanskej duchovnej väzenskej služby v Etiópii, ktorá prebiehala v štyroch väzenských zariadeniach
Odsúdení a finančná gramotnosť
odrazka8.11.2017
„Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Finančná gramotnosť nemá stanovenú
Koncert speváčky Martiny Fabovej
odrazka8.11.2017
V nedeľu 5. novembra 2017 zažili odsúdení v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou koncert, ktorý sa niesol v rytme
Výcvik služobných psov
odrazka6.11.2017
V dňoch 30. a 31. októbra 2017 sa v stredisku špecializovaného výcviku služobných psov Prezídia Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi uskutočnil výcvik služobných
Marián Čekovský band v košickom ústave
odrazka3.11.2017
Stratu slobody si človek uvedomí až vtedy, keď o ňu príde a je odlúčený od rodiny, známych či priateľov. Zmierniť túto izoláciu

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).