Pracovné stretnutie kynológov ozbrojených zborov
odrazka22.1.2018
Dňa 19. januára 2018 sa na pôde Akadémie Finančnej správy v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné stretnutie kynológov ozbrojených zborov, na ktorom
Komisionálne skúšky v ústave Banská Bystrica
odrazka18.1.2018
V Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica sa dňa 17. januára 2018 konali komisionálne skúšky
Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva
odrazka15.1.2018
Dňa 11. januára 2018 organizovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v priestoroch Okresného súdu v
Vianočné obdobie v ústave Košice-Šaca
odrazka12.1.2018
Tohtoročné vianočné sviatky v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca sa začali 24. decembra 2017 rannými chválami a pokračovali sv. omšou
Novoročný koncert
odrazka11.1.2018
Komunitné centrum v Sabinove opakovane navštívilo oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu
Sviatok Troch kráľov
odrazka9.1.2018
Tradičný sviatok Troch kráľov, pripadajúci každý kalendárny rok na 6. januára je na Slovensku zároveň aj štátnym sviatkom. Zároveň sa
Vianoce odsúdených žien v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka9.1.2018
Často sa ľudia zamýšľajú nad tým, aké môžu byť vianočné sviatky strávené za múrmi väznice. Aj tam vo sviatočnom období
Šachová simultánka s juniorským majstrom Slovenska Filipom Haringom
odrazka4.1.2018
Športový sviatok zažilo deväť najlepších šachistov z radov obvinených a odsúdených v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská
Zemplínski heligonkári v Ružomberku
odrazka3.1.2018
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok sa dňa 29. decembra 2017 konalo pásmo slova a hudby v podaní Zemplínskych heligonkárov pod
Vianoce v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka3.1.2018
December spájame s tými najkrajšími sviatkami roku – Vianocami. Obdobie príprav na vianočné sviatky, na vytvorenie tej neopakovateľnej atmosféry sprevádza často

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).