CrossFit Games v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka5.10.2017
Prvé októbrové nedeľné popoludnie patrilo v ÚVTOS Dubnica nad Váhom premiére v súťažnom CrossFite. Tento veľmi intenzívny a fyzicky pomerne náročný tréning je
Koncert rockovej skupiny PELL-MELL 59 v Dubnici nad Váhom
odrazka5.10.2017
Dňa 26. septembra 2017 sa v priestoroch ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnil koncert hudobnej rockovej skupiny Pell-Mell 59. Kapela datuje svoj
Majstrovstvá VS Maďarska v klasickej a špeciálnej kynológii 2017
odrazka4.10.2017
V dňoch 26. až 28. septembra 2017 sa konali v Národnej väznici Pálhalma Majstrovstvá väzenskej služby Maďarska v klasickej a špeciálnej kynológii 2017. Výpravu
Oslavy Dňa zboru v Banskej Bystrici
odrazka3.10.2017
Pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
Biskup v ústave Želiezovce
odrazka3.10.2017
Dňa 1. októbra 2017 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Mons. František Rábek, biskup – ordinár Ordinariátu OS
Súťaž v streľbe zo služobných zbraní
odrazka3.10.2017
Dňa 29. septembra 2017 sa konal na strelnici Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov VII.
Oslavy Dňa zboru v ústave Želiezovce
odrazka2.10.2017
Dňa 29. septembra 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce konali oslavy Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na
Návšteva medzinárodnej delegácie v ústave Košice-Šaca
odrazka2.10.2017
Dňa 29. septembra sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila návšteva predstaviteľov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Súčinnostný výcvik
odrazka2.10.2017
Dňa 28. septembra 2017 v čase 06.45 h v ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová bola z príkazu riaditeľa ústavu realizovaná previerka pohotovosti ústavu s následným plnením
12. Národná púť do Ríma a Vatikánu 2017
odrazka29.9.2017
V dňoch 17. až 23. septembra 2017 sa konala 12. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma a Vatikánu, ktorej súčasťou

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).