Vzdelávanie odsúdených v podmienkach výkonu trestu v Sabinove
odrazka10.10.2017
Rok 2017 je pre Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove rokom výročí. V apríli sme si pripomenuli 10. výročie vzniku
Rádio Anténa Rock v Kráľovej
odrazka10.10.2017
Plné priehrštie úžasných pocitov si odnášali 80 odsúdení v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová, ktorí boli v sobotu 7.
Oslavy Dňa zboru v Nitre
odrazka10.10.2017
Dňa 6. októbra 2017 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri
Deň zboru v Košiciach
odrazka9.10.2017
Spoločenským ocenením náročnej a zodpovednej práce ľudí pracujúcich vo väzenstve je určite Deň Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý si Slovensko pripomína
Koncert gospelovej skupiny v Banskej Bystrici
odrazka9.10.2017
Dňa 8. októbra 2017 sa konal v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica koncert evanjelizačnej
Výcvik zásahových skupín ústavov
odrazka9.10.2017
V dňoch 2. až 6. októbra 2017 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnil výcvik zásahových skupín ústavov Leopoldov, Trenčín a Žilina v taktickej streľbe.
Laci Strike v Hrnčiarovciach nad Parnou
odrazka9.10.2017
V rytme „Break-beatu“ vo štvrtok 4. októbra 2017 znelo dopoludnie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, ktorého hosťom
85. výročie ústavu Ružomberok
odrazka6.10.2017
Dňa 29. septembra 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok konali oslavy 85. výročia pôsobnosti Ústavu na výkon
Cirkevná udalosť desaťročia aj za prítomnosti katolíckych duchovných zboru
odrazka6.10.2017
Posledný septembrový víkend prilákal na cirkevnú udalosť desaťročia na Slovensku viac ako 33 000 ľudí. Za blahoslaveného vyhlásili saleziánskeho kňaza
Svetový medailista z ústavu Sučany
odrazka5.10.2017
Dňa 2. októbra 2017 sa na talianskej Sardínii konali majstrovstvá sveta veteránov v džude, na ktorých sa zúčastnil aj referent režimu

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).