Dominik Hrbatý v Želiezovciach
odrazka30.1.2018
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa dňa 28. januára 2018 konala pre odsúdených beseda s niekdajšou dvanástkou svetového tenisu,
Nemocnica Trenčín získala prestížne ocenenie za najlepší výberový proces
odrazka29.1.2018
Jubilejný 10. ročník slávnostného udeľovania cien RecruitRank Awards 2017 sa konal 25. januára 2018 v priestoroch hotela Double Tree by Hilton
Zamestnanie psovodov v Želiezovciach
odrazka29.1.2018
Dňa 25. januára 2018 sa v súlade s Plánom výcvikových aktivít a preskúšaní úseku služobnej kynológie odboru ochrany GR ZVJS uskutočnilo inštruktážno-metodické zamestnanie
Beseda s investigatívnym reportérom Arpádom Soltészom
odrazka25.1.2018
Dňa 17. januára 2018 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava spolu
Schôdza Ústavnoprávneho výboru v ústave Bratislava
odrazka24.1.2018
Dňa 23. januára 2018 sa po dohode s podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti SR Luciou Žitňanskou a generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže
Novoročné predsavzatia
odrazka24.1.2018
V živote človeka nemusí všetko vychádzať podľa jeho predstáv a často sa stáva, že na ceste za svojimi cieľmi narazí na
Prednáška zakladateľa združenia NEzávislosť – Nový začiatok, o. z. v ústave Košice-Šaca
odrazka24.1.2018
Dňa 22. januára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška Samuela Bogára, zakladateľa združenia NEzávislosť –
Prednáška o treste domáceho väzenia v ústave Prešov
odrazka24.1.2018
Dňa 16. januára 2018 sa v priestoroch Oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia
Prednáška a beseda o látkových závislostiach v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka23.1.2018
Dňa 17. januára 2018 sa v ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnila prednáška na tému látkových závislostí realizovaná Mgr. Erikou Prostrednou, ktorá
Divadelné predstavenie s názvom Nebo v réžii odsúdených v ústave Ilava
odrazka23.1.2018
Kultúrna miestnosť v ústave Ilava bola 19. a 22. januára 2018 na chvíľku miestom nezvyčajnej divadelnej premiéry. Divadlo Picasso, ktoré je

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).