Medzinárodný deň tolerancie
odrazka27.11.2017
Oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
3. ročník šachovej simultánky v ústave Ilava
odrazka27.11.2017
Simultánka je exhibičné vystúpenie šachového majstra, ktorý hrá súčasne na viacerých šachovniciach proti viacerým hráčom. Takáto šachová simultánka sa konala v tunajšom
Trnavská rómska skupina „KAČOVCI“ v ústave Ilava
odrazka27.11.2017
Keď sa povie rómska kapela, veľa ľudí si asi vybaví klasickú cimbalovú hudbu, prípadne čardáš. Prirodzená rómska muzikálnosť sa však
Futbalový turnaj o pohár riaditeľa ústavu Leopoldov
odrazka27.11.2017
Dňa 24. novembra 2017 sa uskutočnil v Leopoldove halový turnaj o pohár riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon
Medzinárodný odborný seminár v Prahe
odrazka24.11.2017
Dňa 23. novembra 2017 sa v Prahe uskutočnil medzinárodný odborný seminár „Zaměstnání jako faktor desistence“, ktorý organizoval Institut pro kriminologii a sociálni
Exkurzia odsúdených mladistvých zo zmierneného režimu v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline
odrazka24.11.2017
V stredu 22. novembra 2017 sa v areáli dielní a učební Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnila zaujímavá exkurzia, ktorá vznikla
Medzinárodný odborný seminár v Košiciach
odrazka24.11.2017
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice dňa 22. novembra 2017 hostil medzinárodný odborný seminár s názvom
Koncert nevidiaceho umelca Maroša Banga
odrazka23.11.2017
Dňa 16. novembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava a odsúdení
Koncert hudobnej skupiny AKCENT LIVE
odrazka23.11.2017
Dňa 17. novembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia v Bratislave Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia
Dominika Cibulková v ústave Banská Bystrica
odrazka23.11.2017
Dňa 20. novembra 2017 privítali v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica vzácneho milého hosťa

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).