Koncert hudobnej skupiny Sendreiovci v ústave Košice-Šaca
odrazka18.4.2018
Dňa 14. apríla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnil koncert hudobnej kapely Sendreiovci, ktorého sa zúčastnilo
Písomné maturity odsúdených z ústavu Dubnica nad Váhom
odrazka17.4.2018
Aj v aktuálnom školskom roku 2017/2018 ÚVTOS Dubnica nad Váhom pokračuje v projektoch zameraných na realizáciu stredného a úplného stredného vzdelania odsúdených. Z toho
Divadlo pri kolkárni v ústave Ilava
odrazka16.4.2018
Za múry ilavskej väznice prijali pozvanie protagonisti Divadla pri kolkárni z Handlovej. Milovníci dobrého divadla si tak mohli prísť na svoje
Stretnutie s Jánom Peťkom k jeho knižnej debutovej prvotine
odrazka16.4.2018
V Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra bolo dňa 11. apríla 2018 v popoludňajších hodinách v spolupráci
Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra-Chrenová
odrazka13.4.2018
V dňoch 10. až 12. apríla 2018 sa v súlade s Plánom akcií zboru na rok 2018 uskutočnila v LRS
Zamestnanie psovodov v Mochovciach
odrazka13.4.2018
Dňa 12. apríla 2018 sa výcvik psovodov a služobných psov v rámci inštruktážno-metodického zamestnania psovodov zo spádovej oblasti uskutočnil v priestoroch AE Mochovce.
Vystúpenie hudobnej skupiny „KMEŤOBAND“ v ústave Hrnčiarovce nad Parnou
odrazka13.4.2018
V stredu 11. apríla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou uskutočnilo hudobné popoludnie. Do ústavu
Návšteva Divadla Jonáša Záborského Prešov
odrazka12.4.2018
Dňa 9. apríla 2018 navštívili odsúdení otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov spolu
Jarný beh 2018 Prešov
odrazka11.4.2018
Odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov začali tohtoročnú bežeckú sezónu účasťou na
Nácvik vyhľadávania a evakuácie osôb v zadymenom priestore
odrazka11.4.2018
Príslušníci z orgánu dozoru Zboru väzenskej a justičnej stráže nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a pre ochranu pred

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.