Seminár EuroPris vo Viedni
odrazka26.4.2018
V dňoch 11. a 12. apríla 2018 sa vo Viedni konal medzinárodný seminár organizovaný Európskou organizáciou väzenských a nápravných zariadení EuroPris zameraný na
Slávnostné odovzdanie stavby v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka26.4.2018
Dňa 25. apríla 2018 minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál spolu s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milanom
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Bratislava
odrazka25.4.2018
Dňa 24. apríla 2018 sa v doobedňajších hodinách v zasadacej miestnosti Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
Futbalový turnaj Finančného riaditeľstva SR
odrazka23.4.2018
Dňa 19. apríla 2018 sa futbalové mužstvo GR ZVJS na základe pozvania generálneho riaditeľa sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly Finančného riaditeľstva
Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra
odrazka23.4.2018
V dňoch 20. až 22. apríla 2018 sa uskutočnila v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej krátkodobá rekreácia pre dôchodcov a vybraných
Krajský pokračovací výcvik KR PZ v Nitre
odrazka23.4.2018
Oddelenie služobnej kynológie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre organizovalo v dňoch 10. až 12. apríla 2018 vo výcvikovom areáli Z Polytanu v obci
Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre ekonomické veci, zástupcov riaditeľov ústavov
odrazka20.4.2018
V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre
Druhé sústredenie futbalovej reprezentácie výberu ZVJS
odrazka20.4.2018
V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa uskutočnilo II. sústredenie futbalovej reprezentácie výberu zboru, ktorá sa v dňoch 18. až 22.
Sympózium väzenských lekárov 2018
odrazka18.4.2018
V dňoch 16. a 17. apríla 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová uskutočnila v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania akcia zdravotníckych
F6 už aj v Ružomberku
odrazka18.4.2018
Dňa 15. apríla 2018, na tretiu veľkonočnú nedeľu, prišla prvýkrát do ÚVTOS Ružomberok slovenská chválová skupina F6. Mladí hudobníci sa

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.