AKTUALITY

Ukážka divadelného predstavenia komunitou Cenacolo v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka15.8.2018
Dňa 12. augusta 2018 navštívili ÚVTOS pre mladistvých Sučany členovia komunity Cenacolo, ktorí prostredníctvom divadelnej hry s autobiografickými prvkami zo života
Hradná míľa 2018
odrazka15.8.2018
Nádvorie Šarišského hradu privítalo 12. augusta 2018 účastníkov všetkých vekových kategórií 2. ročníka Hradnej míle 2018. Trať dlhú 1 609 m
Podpis rámcového plánu spolupráce
odrazka15.8.2018
Dňa 15. augusta 2018 podpísala rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a generálny riaditeľ
Vychádzka odsúdených žien
odrazka15.8.2018
V sobotu 11. augusta 2018 sa vybrané odsúdené ženy zaradené vo vnútornej prevádzke Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča zúčastnili
May Be Siblings v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka14.8.2018
Dňa 12. augusta 2018 zavítali na pozvanie väzenského farára do ÚVTOS Dubnica nad Váhom členovia hudobnej skupiny May Be Siblings
Slávnosť patrocínia v ústave Hrnčiarovce nad Parnou
odrazka13.8.2018
Dňa 11. augusta 2018 pri príležitosti patrocínia titulu ústavnej kaplnky, ktoré sa slávi na sviatok sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, navštívil
Arteterapeutický projekt v ústave Banská Bystrica-Kráľová podporený Nadáciou VÚB
odrazka13.8.2018
Arteterapia sa u odsúdených teší najväčšej popularite spomedzi všetkých terapií, ktoré sa realizujú vo výkone trestu odňatia slobody, nakoľko disponuje jedinečnými
Zbor väzenskej a justičnej stráže zavádza Systém riadenia kvality podľa modelu CAF
odrazka8.8.2018
Dňa 6. augusta 2018 sa konalo v priestoroch Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže informačné stretnutie o implementácii manažérstva kvality prostredníctvom modelu
Imaginárny výlet do Izraela
odrazka7.8.2018
Leto je v plnom prúde. Väčšina ľudí si plánuje oddych a dovolenku do rôznych zaujímavých destinácií sveta. V oddelení výkonu trestu s miestom výkonu
Pietne stretnutie KPVS v ústave Želiezovce
odrazka7.8.2018
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa dňa 7. augusta 2018 pod záštitou Konfederácie politických väzňov Slovenska konalo pietne

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.