Vianočný koncert v ústave Prešov
odrazka18.12.2017
Presne do roka a do dňa zavítali v piatok 15. decembra 2017 členovia folklórneho súboru Rozmarija opätovne do priestorov oddielu so zmierneným
Celoslovenská porada nadriadených zboru
odrazka18.12.2017
V dňoch 14. a 15. decembra 2017 sa v priestoroch Liečebno-rehabilitačného strediska zboru v Omšení uskutočnila Celoslovenská porada nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Koncert kapely TRAKY
odrazka18.12.2017
V rámci kultúrno-osvetovej práce v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice už po tretíkrát v predvianočnom období zrealizovali
Účasť odsúdených na benefičnom koncerte Úsmev ako dar
odrazka18.12.2017
V ÚVTOS pre mladistvých Sučany sme už po druhýkrát prijali pozvanie na benefičný koncert Úsmev ako dar pre deti z detských domovov,
Beseda s členmi komunity Cenacolo v ústave Ilava
odrazka15.12.2017
Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma stratených mladých ľudí, nespokojných a búriacich sa, zúfalých a beznádejných, teda všetkých tých, ktorí chcú
Úspech v grapplingu
odrazka15.12.2017
Skromný a nenápadný sú adjektíva, ktoré v spojení so slovom majster Európy v brazílskom jiu-jitsu môžu pôsobiť ako oxymorón. No v prípade kolegu Adama
Návšteva spisovateľa P. H. Baričáka v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka14.12.2017
Spisovateľ, cestovateľ, bloger, hudobník, fotograf, ale v prvom rade osobnosť a ľudská bytosť. Hovoríme o Pavlovi Hiraxovi Baričákovi, ktorý prijal pozvanie a dňa 7.
Vianočný futbalový turnaj odsúdených z otvoreného oddelenia
odrazka14.12.2017
Dňa 9. decembra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia v Bratislave Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia
Medzirezortný kynologický seminár Finančnej správy SR
odrazka14.12.2017
Na základe pozvánky Finančného riaditeľstva SR sa v dňoch 11. - 13. decembra 2017 príslušníci zboru zúčastnili na Medzirezortnom kynologickom seminári
Vianočný koncert za účasti DJ Vereša za múrmi väznice
odrazka14.12.2017
„Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí. Kus dobrej vôle a súcitu, veď to všetko tak

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).