Ocenenie príslušníka za úspešnú reprezentáciu zboru na medzinárodnej kynologickej súťaži
odrazka2.11.2017
V dňoch 25. až 28. septembra 2017 sa príslušník zboru npor. Juraj Kamenský, psovod úseku služobnej kynológie oddelenia ochrany Ústavu na
„Umenie spoza mreží“ a „Večer českej literatúry“
odrazka30.10.2017
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci s Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Nitra počas
„Pozitívne myšlienky spojené s pozitívnymi emóciami tvoria pozitívnu skutočnosť“
odrazka30.10.2017
Sychravé počasie spojené s hmlou, skracujúce sa dni, ktoré prinášajú čoraz menej svetla, to všetko ovplyvňuje náš psychický stav, ktorý
Prednáška na tému „osobný bankrot“ v ústave Ilava
odrazka30.10.2017
"Osobný bankrot" je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. S cieľom ozrejmiť uvedenú problematiku odsúdeným
Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
odrazka30.10.2017
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rámci finišujúcej európskej kampane zameranej na starnutie pracovnej sily, ktorá prebieha v členských
Pop-rocková gospelová kapela „Miťo Bodnár a priatelia“ v ústave Ilava
odrazka30.10.2017
Gospelová hudba sa upriamuje na ciel „šíriť porozumenie a lásku medzi ľuďmi“. V tomto duchu sa niesol aj koncert odohraný dňa
Ukážka tvorivosti odsúdených mladistvých v Sučanoch
odrazka26.10.2017
Prostredníctvom ponukových listov kultúrno-osvetovej činnosti odsúdených na mesiac október bola v ÚVTOS pre mladistvých Sučany vyhlásená súťaž v tvorivosti odsúdených mladistvých vo
KHL – športové podujatie
odrazka26.10.2017
V pondelok 23. októbra 2017 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava spolu
Edukácia dospelých odsúdených - poznatky a skúsenosti
odrazka26.10.2017
Dňa 13. októbra 2017 v priestoroch Caraffovej väznice v Prešove Katedra andragogiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity za podpory Asociácie inštitúcií
Beseda s predstaviteľmi „Divadla bez domova“ v ústave Košice-Šaca
odrazka25.10.2017
Dňa 24. októbra 2017 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila beseda s predstaviteľmi občianskeho združenia Divadlo bez domova.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).