Hodnotiace zhromaždenie v ústave Žilina
odrazka26.2.2018
Dňa 23. februára 2018 sa v odpoludňajších hodinách v prenajatých priestoroch Strednej zdravotníckej školy uskutočnilo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka23.2.2018
Dňa 23. februára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom za účasti generálneho riaditeľa Zboru väzenskej
Výcvik školiteľov poriadkovej jednotky v Ilave
odrazka23.2.2018
V dňoch 19. až 23. februára 2018 sa v súlade s Plánom akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018 konal výcvik školiteľov
Prednáška misionára o Pakistane, Filipínach a Keni v ústave Košice-Šaca
odrazka23.2.2018
Dňa 21. februára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnila prednáška o misijnom pôsobení a každodennom živote misionárov v Pakistane,
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Košice-Šaca
odrazka23.2.2018
Dňa 21. februára 2018 sa v zasadacej miestnosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca konalo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov zboru a zamestnancov
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Košice
odrazka23.2.2018
Dňa 21. februára 2018 sa v priestoroch Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice konalo hodnotiace zhromaždenie
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Prešov
odrazka23.2.2018
Vyhodnotenie plnenia úloh v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov za rok 2017 bolo jednou z hlavných
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Levoča
odrazka23.2.2018
Dňa 20. februára 2018 sa v priestoroch Mestského divadla v Levoči konalo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru služobne a pracovne zaradených v
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Želiezovce
odrazka23.2.2018
Dňa 19. februára 2018 sa v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce konalo hodnotiace zhromaždenie za účasti generálneho riaditeľa
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Leopoldov
odrazka23.2.2018
Dňa 15. februára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov za prítomnosti generálneho riaditeľa

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).