Hodnotiace zhromaždenie v ústave Banská Bystrica
odrazka5.3.2018
Dňa 2. marca 2018 sa v priestoroch Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica v
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Banská Bystrica-Kráľová
odrazka2.3.2018
V priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová sa dňa 2. marca 2018 v dopoludňajších hodinách uskutočnilo zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov
Hodnotiace zhromaždenie v Trenčíne
odrazka2.3.2018
Dňa 1. marca 2018 sa v kultúrnej miestnosti Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín konalo hodnotiace
Slovo na zahryznutie - Cez zimu pozitívne
odrazka2.3.2018
Februárový čas bol v ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová spestrený podujatím Slovo na zahryznutie s podtitulom Cez zimu pozitívne. Ide o pokračujúcu spoluprácu ústavu s redaktorom
Hodnotiace zhromaždenie v ústave Ilava
odrazka2.3.2018
Dňa 1. marca 2018 sa v kultúrnej miestnosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava
Zbor na pracovnom veľtrhu ProfesiaDays 2018
odrazka28.2.2018
V dňoch 28. februára 2018 až 1. marca 2018 sa koná pracovný veľtrh ProfesiaDays 2018 v Incheba Expo na Viedenskej ceste 3
Trojlístok odsúdeným
odrazka28.2.2018
Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu pre osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním
Ekumenická bohoslužba v ústave Košice-Šaca
odrazka27.2.2018
V rámci dlhoročnej tradície sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca za účasti 52 odsúdených uskutočnila dňa 25. februára
Vystúpenie shaolinských mníchov
odrazka27.2.2018
Dňa 25. februára 2018 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava spolu
Koncert hudobnej skupiny City Boys v Hrnčiarovciach nad Parnou
odrazka26.2.2018
Nedeľné popoludnie 25. februára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou opäť nieslo v znamení hudby. Do

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).