AKTUALITY

Oslavy Dňa zboru v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka24.9.2018
Dňa 21. septembra 2018 sa pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody
Deň zboru v ústave Košice
odrazka24.9.2018
Slávnosť pri príležitosti Dňa ZVJS sa v piatok 21. septembra 2018 v ÚVV a ÚVTOS v Košiciach začala ocenením príslušníkov. Riaditeľ ústavu plk. Mgr.
Pracovné stretnutie vybraných pedagógov a samostatných referentov režimu – špecialistov
odrazka24.9.2018
V dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení uskutočnilo pracovné stretnutie vybraných pedagógov a samostatných
Deň Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave Bratislava
odrazka21.9.2018
Dňa 14. septembra 2018 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava uskutočnili oslavy
Expertná skupina EuroPris zasadala na Slovensku
odrazka20.9.2018
Zbor väzenskej a justičnej stráže má ako člen EuroPris zastúpenie v jednej z jeho expertných skupín, a to konkrétne v expertnej skupine zameranej na oblasť
Slávnostný akt odovzdávania ocenení v ústave Ilava
odrazka19.9.2018
Dňa 18. septembra 2018 sa v zasadacej miestnosti riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava konal
Prvý polmaratón v srdci Šariša
odrazka18.9.2018
V sobotu 15. septembra 2018 sa v srdci Šariša, v meste Prešov, organizoval 1. polmaratón v historickom centre mesta. Organizátorom išlo priniesť prvý polmaratón
Oslavy Dňa zboru v ústave Banská Bystrica-Kráľová
odrazka18.9.2018
Dňa 14. septembra 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica-Kráľová uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv Dňa
Environmentálna aktivita s odsúdenými z ústavu Dubnica nad Váhom
odrazka18.9.2018
Dňa 14. septembra 2018 v čase od 08.00 do 13.00 hod. bolo zrealizované opustenie ústavu s vybranými odsúdenými z Ústavu na výkon trestu
Členovia MECR sa po roku opäť stretli
odrazka17.9.2018
V dňoch  12. – 14. septembra 2018 sa vo Viedni už 15-ty raz stretli členovia Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.