Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre ekonomické veci, zástupcov riaditeľov ústavov
odrazka20.4.2018
V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala Celoslovenská porada zástupcov riaditeľov ústavov pre
Druhé sústredenie futbalovej reprezentácie výberu ZVJS
odrazka20.4.2018
V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa uskutočnilo II. sústredenie futbalovej reprezentácie výberu zboru, ktorá sa v dňoch 18. až 22.
Sympózium väzenských lekárov 2018
odrazka18.4.2018
V dňoch 16. a 17. apríla 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže Kováčová uskutočnila v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania akcia zdravotníckych
F6 už aj v Ružomberku
odrazka18.4.2018
Dňa 15. apríla 2018, na tretiu veľkonočnú nedeľu, prišla prvýkrát do ÚVTOS Ružomberok slovenská chválová skupina F6. Mladí hudobníci sa
Koncert hudobnej skupiny Sendreiovci v ústave Košice-Šaca
odrazka18.4.2018
Dňa 14. apríla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnil koncert hudobnej kapely Sendreiovci, ktorého sa zúčastnilo
Písomné maturity odsúdených z ústavu Dubnica nad Váhom
odrazka17.4.2018
Aj v aktuálnom školskom roku 2017/2018 ÚVTOS Dubnica nad Váhom pokračuje v projektoch zameraných na realizáciu stredného a úplného stredného vzdelania odsúdených. Z toho
Divadlo pri kolkárni v ústave Ilava
odrazka16.4.2018
Za múry ilavskej väznice prijali pozvanie protagonisti Divadla pri kolkárni z Handlovej. Milovníci dobrého divadla si tak mohli prísť na svoje
Stretnutie s Jánom Peťkom k jeho knižnej debutovej prvotine
odrazka16.4.2018
V Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra bolo dňa 11. apríla 2018 v popoludňajších hodinách v spolupráci
Krátkodobá rekreácia pre dôchodcov ústavu Nitra-Chrenová
odrazka13.4.2018
V dňoch 10. až 12. apríla 2018 sa v súlade s Plánom akcií zboru na rok 2018 uskutočnila v LRS
Zamestnanie psovodov v Mochovciach
odrazka13.4.2018
Dňa 12. apríla 2018 sa výcvik psovodov a služobných psov v rámci inštruktážno-metodického zamestnania psovodov zo spádovej oblasti uskutočnil v priestoroch AE Mochovce.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“), ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa (§ 5 ods. 3 zákona).