AKTUALITY

Súčinnostné taktické cvičenie v ústave Ružomberok
odrazka22.10.2018
V piatok 19. októbra 2018 sa v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok uskutočnilo plánované súčinnostné taktické cvičenie Zboru väzenskej
Koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga
odrazka22.10.2018
Dňa 2. októbra 2018 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava odsúdení v minimálnom stupni stráženia
Majstrovstvá ZVJS v špeciálnej kynológii 2018
odrazka22.10.2018
V dňoch 15. – 18. októbra 2018 sa v priestoroch Školiaceho strediska ZVJS so sídlom v Santovke a jeho okolí, ako aj v priestoroch 13.
Projekcia dokumentu a beseda s režisérom Marekom Kubošom v ústave Ilava
odrazka19.10.2018
V ilavskom ústave sa stalo tradíciou k projekcii filmu pre odsúdených pozývať zároveň hercov alebo režisérov daného filmu. Známy slovenský dokumentarista Marek
Medzinárodná konferencia v Toulouse
odrazka19.10.2018
V dňoch 16. až 17. októbra 2018 sa pplk. PaedDr. Dagmar Krošláková z Inštitútu vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže Nitra a mjr. JUDr.
Porada vedúcich a zástupcov vedúcich oddelení logistiky ústavov zboru
odrazka18.10.2018
V dňoch 15. – 16. októbra 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení konala porada vedúcich a zástupcov vedúcich oddelení
Kynologická súťaž Väzenskej služby Českej republiky vo všestrannej služobnej kynológii 2018
odrazka15.10.2018
V dňoch 8. až 12. októbra 2018 sa v areáli zotavovne Väzenskej služby Českej republiky v Pracove, ako aj na vybraných pracoviskách
Oslavy Dňa zboru v ústave Žilina
odrazka15.10.2018
Dňa 12. októbra 2018 riaditeľ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Žilina plk. PaedDr. Pavol
Výcvik príslušníkov zboru v sebaobrane
odrazka12.10.2018
V dňoch 8. až 12. októbra 2018 organizoval odbor ochrany Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže výcvik príslušníkov zboru v sebaobrane. Tento
Celoslovenská porada nadriadených zboru
odrazka12.10.2018
Dňa 11. októbra 2018 sa na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave uskutočnila Celoslovenská porada nadriadených zboru, cieľom ktorej

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.