AKTUALITY

Seminár na tému Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky
odrazka21.6.2018
V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) zorganizoval Národný inšpektorát práce v Košiciach dňa 21. júna 2018
Priateľský zápas v minifutbale v ústave pre mladistvých Sučany
odrazka21.6.2018
V ÚVTOS pre mladistvých Sučany sa dňa 19. júna 2018 uskutočnil priateľský zápas v minifutbale, v ktorom si svoje futbalové kvality preverilo družstvo
Hudobné vystúpenie Mariána Banga v ústave Želiezovce
odrazka20.6.2018
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach sa dňa 9. júna 2018 konalo v rámci Projektu Občianskeho združenia Ambrelo Dostať druhú
Majstrovstvá zboru v streľbe zo služobných zbraní
odrazka19.6.2018
Na strelnici v Centre výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek sa v dňoch 11. až 14. júna 2018 konali Majstrovstvá zboru v streľbe zo
Prednáška v ústave Košice
odrazka19.6.2018
Dňa 14. júna 2018 Ekumenická pastoračná služba v spolupráci s Občianskym združením Život a zdravie organizovala prednášku pre odsúdených v košickom ústave. Lektorka na
Výmenná stáž zástupcov Väzenskej služby Českej republiky na Slovensku
odrazka19.6.2018
V dňoch 13. až 15. júna 2018 sa na základe Harmonogramu výmenných stáží na rok 2018 uzatvorenom v súlade s Dohodou o spolupráci medzi
Hokejbalový duel
odrazka19.6.2018
Medzi obľúbené športové aktivity odsúdených otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov patria pravidelné
Stretnutie kynológov V4 v Maďarsku
odrazka19.6.2018
V dňoch 12. až 15. júna 2018 sa na základe pozvania Väzenskej služby Maďarska uskutočnilo stretnutie kynológov V4, ktorého miestom konania
Hudobné vystúpenie nevidiaceho speváka Mariána Banga
odrazka19.6.2018
Dňa 10. júna 2018 sa nedeľné popoludnie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou nieslo v znamení hudby. Do
Výlet do rakúskeho zábavného parku
odrazka19.6.2018
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra v spolupráci so Základnou organizáciou odborového zväzu príslušníkov Zboru väzenskej

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.