Úradná tabuľa Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Optimalizácia procesov a riadenia prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru Prioritnej Osi 7 Operačného programu integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Optimalizácia procesov a riadenia prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie laickej a odbornej verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Optimalizácia procesov a riadenia prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“ je dostupný na Meta IS. Uvedený materiál je taktiež dostupný pod textom ako RAR dokument.

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Optimalizácia procesov a riadenia prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok, ktorý sa nachádza nižšie pod textom. Uvedené pripomienky zasielajte na emailovú adresu: studia@zvjs.sk do 23.11.2018.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v štvrtok 29. novembra o 10:30 v priestoroch Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, Bratislava.

Z dôvodu bezpečnostnej kontroly pri vstupe do priestorov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vás prosíme o príchod minimálne 15 minút pred začiatkom verejného vypočutia, a zároveň Vás žiadame o potvrdenie Vašej účasti prostredníctvom zaslania emailu na adresu vstup@zvjs.sk do 27. novembra 2018.

 

Pripomienkový formulá

Štúdia uskutočniteľnosti