Blind version _SK _EN _DE RSS feed

V  súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z plnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484  zo 6. júla 2011 k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu a na základe Metodického usmernenia k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky čl. 2 - Zverejnenie zoznamu dlžníkov

 

GR ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
ÚVV Banská Bystrica Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
ÚVTOS a ÚVV Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
ÚVTOS a ÚVV Levoča Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Levoča
ÚVV Nitra Ústav na výkon väzby Nitra
ÚVTOS Nitra - Chrenová Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová
ÚVV Prešov Ústav na výkon väzby Prešov
ÚVTOS Ružomberok Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
ÚVTOS Košice - Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci
ÚVTOS pre mlad. Sučany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne
ÚVV Žilina Ústav na výkon väzby Žilina
ÚVTOS Želiezovce Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
ÚVV Bratislava Ústav na výkon väzby Bratislava