Verzia pre nevidomých, textová verzia stránok slovensky anglicky nemecky Odber správ

Centrálny register splatných pohľadávok štátu, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky

V  súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z plnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484  zo 6. júla 2011 k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu a na základe Metodického usmernenia k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky čl. 2 - Zverejnenie zoznamu dlžníkov

 Údaje  

GR ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ústavy na výkon trestu odňatia slobody  
ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
ÚVTOS Dubnica nad Váhom Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
ÚVTOS Košice - Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci
ÚVTOS Levoča Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
ÚVTOS Nitra - Chrenová Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
ÚVTOS Ružomberok Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
ÚVTOS pre mlad. Sučany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladých Sučany
ÚVTOS Želiezovce Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody  
ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
ÚVV a ÚVTOS Bratislava Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave
ÚVTOS a ÚVV Ilava Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
ÚVV a ÚVTOS Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach
ÚVV a ÚVTOS Prešov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
ÚVV a ÚVTOS Žilina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Žiline
Zriadenia zboru  
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín   Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín