Odborový zväz  ZVJS

 

Predsedníctvo OZ ZVJS :

Predsedníctvo Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže

korešpondenčná adresa: Šagátova ulica č.1, 813 04 Bratislava

email: Predseda_OZ@zvjs.sk

FUNKCIA

MENO

Emailová adresa

telefón

predseda zväzu

kpt. Mgr. Ivan Caban

Predseda_OZ@zvjs.sk

+421905659219

podpredseda

kpt. Bc. Marián Danaj                       

marian.danaj@zvjs.sk

+421915291486

podpredseda

npor. Mgr. Martin Legerský

martin.legersky@zvjs.sk

+421915291488

člen predsedníctva

kpt. Ing. Juraj Kopúnek

juraj.kopunek@zvjs.sk

+421917102332

členka predsedníctva

Mgr. Alena Ďurechová

alena.durechova@zvjs.sk

 

členka predsedníctva

PhDr. Martina Božíková

bozikovam@zvjs.sk

 

členka predsedníctva

Renata Halánová

renata.halanova@zvjs.sk