Tlačová správa

 

 
Za účasti generálneho riaditeľa ZVJS plk. Mgr. Róberta Mudrončeka, zmluvu podpísali ministerka spravodlivosti Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. a predseda  Odborového zväzu príslušníkov a zamestnancov ZVJS kpt. Mgr. Ivan Caban.
 

Zmluva bola vyjednaná s jedinou úpravou oproti v súčasnosti platnému zneniu zmluvy, kde Odborový zväz ZVJS ustúpil z garancie udržania finančnej výšky tzv. rizikového príplatku najmä z dôvodu vážnej finančnej situácie, ale i nenarušenia sociálneho zmieru rezorte. Týmto aktom sme zabezpečili východiskové rámcové mantinely pre kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni v služobných úradoch ZVJS.