Dominika Gurbaľová v ústave Košice-Šaca

Dňa 2. septembra 2018 sa v ústave Košice-Šaca konala Evanjelizácia – šírenie biblickej viery pod záštitou Mgr. Dominiky Gurbaľovej, Alexandry Dugasovej a Mgr. Michala Libanta, ktorí prijali pozvanie väzenského dekana mjr. PaedDr. Rudolfa Galambosa. Aktivity sa zúčastnilo 129 odsúdených. Dominika je gospelová speváčka, inštrumentalistka a autorka mnohých piesní. Na hudobnej scéne pôsobí sedem rokov, vydala dva albumy – V srdci mi znie a Medzi mnou a tebou. Vyštudovala Náuku o rodine na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. V súčasnosti pracuje ako vychovávateľka na detskej onkológii v Košiciach. Po úvodnom privítaní sa Dominika predstavila a už po prvej zahratej piesni bolo všetkým jasné, že jej vystúpenie bude výnimočné. Svojimi biblickými textami, silným a podmanivým hlasom, mimoriadnym optimizmom a svojou charizmou si získala srdcia všetkých poslucháčov. Piesne boli striedané hovoreným slovom Dominiky a Michala. V závere nechýbala spoločná modlitba, kde väzenský dekan udelil všetkým prítomným požehnanie.


Fotogaléria