Pitný režim v lete
odrazka20.7.2017
Správny pitný režim sa zanedbáva hlavne v lete. Veľakrát je namiesto čistej pitnej vody príjem tekutín dopĺňaný o nápoje, ktoré sú nevhodné
Spoločný výcvik v Lešti
odrazka20.7.2017
Dňa 19. júla 2017 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť uskutočnil spoločný výcvik príslušníkov zásahovej skupiny Ústavu na výkon väzby a Ústavu
Prednáška vedúceho úseku služieb pre občana z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR
odrazka17.7.2017
Dňa 17. júla 2017 sa v Oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu
IMZ psovodov v Mochovciach
odrazka14.7.2017
V dňoch 12. a 13. júla 2017 sa inštruktážno-metodické zamestnanie psovodov zo spádovej oblasti so zameraním na špeciálnu kynológiu uskutočnilo v neobvyklých priestoroch.
5. ročník Olympiády pre odsúdených v ústave Želiezovce
odrazka13.7.2017
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach sa dňa 8. júla 2017 už po piaty raz konala Olympiáda pre odsúdených.
Stretnutie s redaktorom časopisu Auto Bild
odrazka11.7.2017
Dňa 6. júla 2017 sme privítali v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom Mgr. Filipa Kadlečíka, redaktora časopisu
Púť odsúdených žien
odrazka10.7.2017
V sobotu 8. júla 2017 sa vybrané odsúdené ženy z ÚVTOS Levoča zúčastnili kultúrno-osvetovej a duchovnej aktivity. V rámci tejto aktivity navštívili
Návšteva odborníka v problematike drogových závislostí v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka6.7.2017
Dňa 3. júla 2017 sa uskutočnila beseda so psychiatrom MUDr. Ľubomírom Okruhlicom, CSc., ktorý je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre
Medzinárodná konferencia v Poľsku
odrazka6.7.2017
Väzenská služba Poľska v spolupráci s Nápravnou službou Nórska organizovala v dňoch 29. až 30. júna 2017 vo Varšave „Medzinárodnú konferenciu riaditeľov väzenských
Beh olympijského dňa 2017
odrazka6.7.2017
Dňa 22. júna 2017 sa odsúdení otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Prešov zúčastnili Behu olympijského dňa, ktorý pripravil Olympijský klub Prešov