Výchovný koncert v ústave Košice
odrazka3.7.2015
Terapia aj edukácia sa spája vo výchovných koncertoch, ktoré sa pre odsúdených v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu
Návšteva predstaviteliek Nadácie Detského kardiocentra
odrazka3.7.2015
Dňa 2. júla 2015 zavítali do Otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave riaditeľka
Úspešne ukončený ďalší školský rok v ústave Dubnica nad Váhom
odrazka3.7.2015
Kto viac vie, ten má aj viac príležitostí na dôstojný život, materiálny aj duchovný. Poskytovaním rôznych foriem vzdelávania našim odsúdeným
Záverečné skúšky v ústave Ilava
odrazka2.7.2015
Stredná odborná škola Pruské sa už niekoľko rokov podieľa na vzdelávaní odsúdených v tunajšom ústave. V dňoch 16. až 17.
Ukončenie školského roka 2014/2015 v ústave Sučany
odrazka1.7.2015
V Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany má vzdelávanie dlhoročnú tradíciu. Aj v tomto školskom roku sa osobitná pozornosť
Kultúrno-osvetové podujatie pre väznené osoby z ústavu Nitra
odrazka1.7.2015
Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra (ďalej len „ústav Nitra) sa za účelom rozšírenia možností
Futbalový tréner v ústave Nitra
odrazka1.7.2015
Do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra prijal pozvanie úspešný futbalový tréner Ing. Michal Hipp
stržm. Filip Titka majstrom sveta v hokejbale
odrazka1.7.2015
Vo švajčiarskom Zugu sa v dňoch 19. - 28. júna 2015 konali v poradí už 11. majstrovstvá sveta v hokejbale mužov. Piatkový otvárací
Zahájenie výcviku lektorov sociálno-psychologického výcviku
odrazka1.7.2015
V priestoroch Inštitútu vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže v Nitre bol dňa 29.06.2015 slávnostne otvorený výcvik lektorov sociálno-psychologického výcviku ako súčasť projektu „Rozvoj
Odovzdávanie výučných listov a školský rok 2014/2015 v ústave Košice-Šaca
odrazka30.6.2015
V školskom roku 2014/2015 ponúkol ústav Košice-Šaca odsúdeným rôzne formy vzdelávania. V spolupráci so Strednou odbornou školou Košice-Šaca mali odsúdení možnosť študovať