Legislatíva

Organizačný poriadok Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže.  Príloha.

Vzorový organizačný poriadok ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Príloha

 

Prehľad všetkých platných predpisov k 28.1.2014 

 

 Prehľad platných predpisov s textom :

  

 RGR

 21

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia Sabová

 RGR

 22

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Kováčovej

 RGR

 23

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Omšení

 RGR

 24

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Opatovciach

 RGR

 25

 2006

 o zriadení otvoreného oddelenia v Prešove

 RGR

 36

 2008

 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 41

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

 RGR

 42

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach

 RGR

 43

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch

 RGR

 44

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Oddelení výkonu trestu Ústavu na výkon väzby v Prešove s miestom výkonu služby v Sabinove

 RGR

 45

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon  trestu odňatia slobody v Ružomberku

 RGR

 46

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove

 RGR

 47

 2008

 o zriadení oddielu s bezpečnostným režimom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre - Chrenovej

 RGR

 50

 2008

 ,ktorým sa mení RGR č. 36/2008 o zriadení otvoreného oddelenia v Bratislave

 RGR

 60

 2008

 O sociálnej práci v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 4

 2009

 o postavení a činnosti knižníc v Zbore väzenskej a justičnej stráže

 RGR

 7

 2009

 o vzdelávaní a organizovaní záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase obvinených a odsúdených

 RGR

 21

 2010

 o zriadení Otvoreného oddelenia pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou

RGR

55

2010

RGR

17

2012

o psychologickej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

RGR 

24

2012

umiestňovaní a premiestňovaní obvinených do ústavov na výkon väzby a odsúdených do ústavov na výkon trestu odňatia slobody 

RGR

33

2012

o zaobchádzaní s obvinenými a odsúdenými

RGR

48

2012

, ktorým sa mení a dopĺňa RGR č. 24/2012 o umiestňovaní a premiestňovaní obvinených do ústavov na výkon väzby a odsúdených do ústavov na výkon trestu odňatia slobody

RGR

2

2013

, ktorým sa mení RGR č. 24/2012 o umiestňovaní a premiestňovaní obvinených do ústavov na výkon väzby a odsúdených do ústavov na výkon trestu odňatia slobody v znení RGR č. 48/2012

RGR

4

2013

,ktorým sa mení RGR č. 24/2012 o umiestňovaní a premiestňovaní obvinených do ústavov na výkon väzby a odsúdených do ústavov na výkon trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov

RGR

38

2013

, ktorým sa mení a dopĺňa RGR č. 24/2012 o umiestňovaní a premiestňovaní obvinených do ústavov na výkon väzby a odsúdených do ústavov na výkon trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov

 ZIPS GR

 20

 2009

 Vzorové organizačné usporiadanie oddelenia výkonu väzby, výkonu väzby a výkonu trestu, výkonu trestu a otvoreného oddelenia – pokyn

 ZIPS GR

 14

 2010

 Udeľovanie mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, opustenia ústavu a vychádzky mimo ústavu podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - p o k y n

 ZIPS GR

 15

 2011

 Oznámenie rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu obvinenému alebo odsúdenému a oznámenie rozhodnutia o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu obvinenému alebo odsúdenému - inštrukcia

RMS

9

2013

 o rekreačnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

RMS

12

2013

, ktorým sa mení a dopĺňa RMS č. 9/2013 o rekreačnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

RGR

42

2013

, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

 

RGR

35

2008

o zamestnávaní obvinených a odsúdených

RGR

28

2007

o zdravotnej starostlivosti o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže

RGR

6

2008

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvineným a odsúdeným

 

 

 

 

 

Z dôvodu prebiehajúcej aktualizácie je stránka nedostupná...