Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
88890312 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
9377/0212 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9377/0312 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0212 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9375/0312 ÚVV Bratislava Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
8889/0212 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
9375/0612 ÚVV Bratislava Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
88890512 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
9377/0612 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
589/2012 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9375/0512 ÚVV Bratislava Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0617 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0517 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0716 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 1016 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 1116 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 1216 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0417 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0217 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0117 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0317 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0816 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 0916 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
8889/0912 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
8889/0513 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
9380 / 0513 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
8889/0113 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
8889/0213 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club DINERS Club
9380 / 0213 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-
9380 / 1212 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra úhrada transakcií firemných kariet Diners Club Diners Club CS-