Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
FA2017002917 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie 08/2017- Šagátova. ENERGA Slovakia s.r.o.
FA2018000276 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie za december 2017 - GR ZVJS Šagátova č.1. Energa Slovakia
FA2018000293 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie za december 2017 - Mlynská dolina 51. Energa Slovakia
FA2017003951 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie za november 2017 - GR ZVJS Šagátova č.1. ENERGA Slovakia s.r.o.
FA2017003950 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie za november 2017 - Mlynská dolina 51. ENERGA Slovakia, s.r.o.
FA2017003623 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie za október 2017 - GR ZVJS Šagátova č.1. Energa Slovakia
FA2017003621 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie za október 2017 - Mlynská dolina 51. ENERGA Slovakia, s.r.o.
17110571 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu od 01.09.-30.09.2017 Mlynská dolina MET Slovakia, a.s.
17220115 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova za rok 2016. MET Slovakia a.s.
17110635 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Mlynská dolina č.51 od 01.10. 2017 do 31.10.2017. MET Slovakia, a.s.
17110699 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Mlynská dolina č.51 od 01.11. 2017 do 30.11.2017. MET Slovakia, a.s.
17220688 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova od 01.01. 2017 - 31.12.2017. MET Slovakia a.s.
17110485 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova od 01.08.2017- 31.08.2017. MET Slovakia, a.s.
16220001 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova. MET Slovakia, a.s.
010160012 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu v Mlynskej doline. MET Slovakia, a.s.
010151269 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu v Mlynskej doline. MET Slovakia, a.s.
16110037 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu v Mlynskej doline. MET Slovakia, a.s.
010150021 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu v Mlynskej doline. MET Slovakia, a.s.
18110175 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za prekročenie denného maxima odberu zemného plynu Mlynská dolina - Február 2018. MET Slovakia, a.s.
91/2015 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za spotrebované PHM v rámci realizácie projektu "Rozvoj ľudských zdrojov väzenského personálu" a aktivity 2 Vzdelávanie riadiacich pracovníkov. ÚVV a ÚVTOS Košice
7101894621 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie nedoplatku za elektrickú energiu Západoslovenská energetika, a.s.
7210409160 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie nedoplatku za elektrickú energiu do augusta 2011 Západoslovenská energetika, a.s.
4181000554 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 01.01.-23.01.2018 v odbernom mieste Šagátova. Bratislavská vodárenská spoločnosť
4181021099 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 24.01.-23.02.2018 v odbernom mieste Šagátova. BVS a.s
4181047230 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 24.02.-23.03.2018 v odbernom mieste Šagátova. Bratislavská vodárenská spoločnosť
4181067777 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 24.03.-23.04.2018 v odbernom mieste Mlynská doliny 51. Bratislavská vodárenská spoločnosť
4181068952 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 24.03.-23.04.2018 v odbernom mieste Šagátova. Bratislavská vodárenská spoločnosť
4181092865 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 24.04.-23.05.2018 v odbernom mieste Mlynská doliny 51. Bratislavská vodárenská spoločnosť
4181093509 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie odberu a odvodu vody za obdobie 24.04.-23.05.2018 v odbernom mieste Šagátova. BVS a.s
301702052 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra vyúčtovanie pary 12/2017 Žilinská teplárenská