Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
FA 2013 0179 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra zneškodnenie odpadu-kaly KE-Šaca Fura Slovensko a.s .
FA 2013 0267 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra zneškodnenie odpadu-kaly KE-Šaca Fura Slovensko a.s .
1021502109 ÚVTOS pre mlad. Sučany Faktúra Zneškodnenie ostatného odpadu. Brantner Fatra s.r.o.
1114600502 ÚVTOS Levoča Faktúra Zneškodnenie stavebného odpadu Technické služby mesta Levoča
3120143226 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie stavebného odpadu Marius Pedersen, a.s.
3120142809 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie stavebného odpadu Marius Pedersen, a.s.
3120140772 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie tukov Marius Pedersen, a.s.
3120140360 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie tukov Marius Pedersen, a.s.
1131847 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra zneškodnenie vyr. zariadení KOSIT
3120164387 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie vyradeného odpadu Marius Pedersen, a.s.
1147/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu Enviconsult
201/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu Enviconsult
204/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu Enviconsult
516/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu Enviconsult
1147/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu Enviconsult
110592 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110658 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110304 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110524 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110230 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110186 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110803 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110073 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110024 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110272 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110305 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110449 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110504 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110359 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult
110401 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie zdravotníckeho odpadu BBKR Enviconsult