Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
0257022334 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
0257019643 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
2012001366 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu Plastic People
0141028806 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie odpadu ASA Slovensko
3120123608 ÚVV Bratislava Faktúra Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s.
3119121431 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s.
0257019092 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
2012001271 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu Plastic People
141027921 ÚVV Bratislava Faktúra Zneškodnenie odpadu ASA Slovensko
610/2012 ÚVV Žilina Faktúra zneškodnenie odpadu LECOL spol. s r.o.
0257021558 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
37/13 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra zneškodnenie odpadu BP AGRO-centrum
0141031048 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie odpadu A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
38/13 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra zneškodnenie odpadu BP AGRO-centrum
0257017796 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
0329120468 ÚVTOS Želiezovce Faktúra zneškodnenie odpadu Tekovská ekologická
0257016673 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
2012000919 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu Plastic People
3120122524 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s.
110511 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s.
0141025735 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie odpadu A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
141025626 ÚVV Bratislava Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
141025626 ÚVV Bratislava Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
0141025626 ÚVV Bratislava Faktúra zneškodnenie odpadu A.S.A. Slovensko spol.s.r.o.
0257017247 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zneškodnenie odpadu A.S.A.
110361 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zneškodnenie odpadu Marius Pedersen, a.s.
1122772 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Zneškodnenie odpadu KOSIT
1116465 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra zneškodnenie odpadu KOSIT
80/11 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra zneškodnenie odpadu BP AGRO-centrum
28015 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra zneškodnenie odpadu BP AGRO-centrum