Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
2017001991 Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Faktúra vyúčtovanie el. energie ENERGA Slovakia, s.r.o.
1810000568 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 01/2018 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
20140260 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie el. energie 03/2014 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
20140363 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie el. energie 04/2014 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1810002647 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 04/2018 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
2017001655 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 05/2017 ENERGA Slovakia s.r.o.
2017002021 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 06/2017 ENERGA Slovakia s.r.o.
2017002386 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 07/2017 ENERGA Slovakia s.r.o.
2017002687 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 08/2017 ENERGA Slovakia, s.r.o.
2017003031 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vyúčtovanie el. energie 09/2017 ENERGA Slovakia, s.r.o.
110816 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra Vyúčtovanie el.energia 2013 MO BBKR Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
20140443 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie el.energie 05/2014 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1706035 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie elektr. 05/207 ENERGA Slovakia, s.r.o.
20140519 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra vyučtovanie elektri. energie SE Predaj, s.r.o.
20140623 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie elektri. energie 07/2014 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
110012 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra vyúčtovanie elektrickej energie 2012 MALOODBER BBKR Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1310003669 ÚVTOS Levoča Faktúra Vyúčtovanie elektriny Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
7110988338 ÚVV Bratislava Faktúra Vyučtovanie energie Západoslovenská energetika, a.s.
20130886 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie energie 10/2013 SE Predaj, s.r.o.
20130992 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie energie 11/2013 SE Predaj, s.r.o.
20131117 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie energie 12/2013 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
279(1810001350) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra vyúčtovanie energie 2/2018-ústav Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
20140111 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie energie 2014/01 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
20140150 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie energie 2014/02 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
20130245 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie energie 3/2013 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
20130630 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie energie 7/2013 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
20130789 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra vyučtovanie energie 9/2013 Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
7210425425 ÚVV Bratislava Faktúra Vyučtovanie energie za október 2011 Západoslovenská energetika, a.s.
100005987 ÚVV Bratislava Faktúra Vyučtovanie energie za september 2011 Bratislavská teplárenská a.s.
12 STEFE Ths, s.r.o. Faktúra Vyučtovanie energií - kotolňa ÚVTOS Levoča