Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
88891013 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
8889/1112 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
8889/1012 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
88890312 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
8889/0412 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
8889/0712 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
8889/0612 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
8889/1014 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club Diners Club CS-
8889/0714 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club DINERS Club
3119981293 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club sl. Gubáňová 2017. DINERS Club
766 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club sl. Gubáňová - september 2017. DINERS Club
3119981293 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club sl. Gubáňová -október 2017. DINERS Club
8889/0717 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/1114 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0315 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. Diners Club CS-
8889/0415 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. Diners Club CS-
8889/0115 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/1214 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0914 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. Diners Club CS-
8889/0515 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0912 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0211 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/1210 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0616 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/1215 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0815 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/01915 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/0416 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/1116 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club
8889/1016 GR ZVJS Faktúra Úhrada transakcií firemnou kartou Diners Club. DINERS Club