Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
F2017425 Správa štátnych hmotných rezerv Faktúra zmluva o dielo-šitie ÚVTOS Košice - Šaca
110020 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Disig, a.s.
8889/0613 GR ZVJS Faktúra Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club DINERS Club
F2017424 Občianske združenie Veľká ryba Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017418 Nemocnica Košice - Šaca Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017419 AUTOKOV, s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017420 Bautechnik Služby s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017422 KOSIT EAST s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017421 Bautechnik Služby s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017423 KM Group s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017298 Mestská časť Košice-Šaca Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017335 Nemocnica Košice - Šaca Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017297 AUTOKOV, s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017291 VAMEX, a.s. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017293 KM Group s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017294 KOSIT EAST s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017295 Bautechnik Služby s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017296 Bautechnik Služby s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017299 PackBox s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017289 GPW Capital Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017288 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017287 BodvaTel s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017292 VAMEX, a.s. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017290 Domov sv. Anny Poproč Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017377 KOSIT EAST s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
196(07) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra zmluvná pokuta Trenčiansky samosprávny kraj
516(07) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra zmluvná pokuta Trenčiansky samosprávny kraj
7 GR ZVJS Faktúra Zmluvná pokuta za omeškanie dodávky Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
50/32/2016 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra zmluvná pokuta, neskorá dodávka predmetu zmluvy BBKR Elenit, s.r.o.
17344 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Zmluvný servis výťahov Jozef Lavečka - ELEKTROSERVIS