Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
20140812 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie EE 09/2014 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1601066 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie EE 1/16 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1510109 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie EE 10/15 SE Predaj, s.r.o.
20140888 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie EE 10/2014 SE Predaj, s.r.o.
1511102 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie EE 11/15 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
20140985 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie EE 11/2014 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1512087 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie EE 12/15 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
20141052 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyúčtovanie EE 12/2014 Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1602084 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie EE 2/16 SE Predaj, s.r.o.
1509075 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyučtovanie EE 9/15 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
1610006382 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1610005747 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
1610005138 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1610004540 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1610003937 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
1810002028 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia SE Predaj, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia Energa Slovakia
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
7300000305 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ENERGA Slovakia, s.r.o.
1810000571 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia SE Predaj, s.r.o.
1810001358 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia SE Predaj, s.r.o.
7101889429 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ZSE Energia, a.s.
7101884640 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie el. energia ZSE Energia, a.s.