Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
1608079 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
516156525 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
516156526 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
516138890 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
1607083 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
116165793 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť
2161072112 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
516138891 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
8660048486 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné ZsVS, a.s.
1129/16 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vodné, stočné DNV ENERGO
8660081521 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné ZsVS, a.s.
110182120 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť
8660059981 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
8660068132 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
8660068131 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
2161104070 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
1610033 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
2161118361 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
1012/16 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vodné, stočné DNV ENERGO
116174218 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť
8660081522 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné ZsVS, a.s.
516171442 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
516171441 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné, stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
1610102 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
8660059980 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vodné, stočné Západoslovenská vodárenská spoločnosť
2161133788 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
2161136344 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
2161136369 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
2010008116 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1391/2016 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vodné, stočné DNV ENERGO