Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
944/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie tankovania PHM Diners Club CS-
633/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie tankovania PHM Diners Club CS-
835/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie tankovania PHM Diners Club CS-
756/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie tankovania PHM Diners Club CS-
371/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie tankovania PHM Diners Club CS-
448/2015 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie tankovania PHM Diners Club CS-
100002958 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest Bratislavská teplárenská a.s.
100005949 ÚVV Bratislava Faktúra vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest za august 2011 Bratislavská teplárenská a.s.
100006441 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest za december 2011 Bratislavská teplárenská a.s.
100003151 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest za mesiac marec 2011 Bratislavská teplárenská a.s.
7140574252 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest za november 2011 Západoslovenská energetika, a.s.
100006271 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest za november 2011 číslo OM 2221460000 Bratislavská teplárenská a.s.
ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest za október 2011 Bratislavská teplárenská a.s.
100009988 ÚVV Bratislava Faktúra vyučtovanie tepla Bratislavská teplárenská a.s.
9381-0511 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie transakcií firemných kariet Diners Club za nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel. DINERS Club
9381-0111 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie transakcií firemných kariet na nákup PHM DINERS Club
9381-1011 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie transakcií firemných kariet na nákup PHM DINERS Club
93810311 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad transakcií firemných kariet Diners Club za čerpanie pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel DINERS Club
159/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
750/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
445/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
247/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
339/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
549/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
660/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
970/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
865/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
1072/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
1310/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club
1185/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vyúčtovanie úhrad za PHM DINERS Club