Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
2018099 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za mesačnú kontrolu EPS ZETTLER 7/2018. Soles, s.r.o.
2018117 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za mesačnú kontrolu EPS ZETTLER 8/2018. Soles, s.r.o.
2018124 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za mesačnú kontrolu EPS ZETTLER 9/2018. Soles, s.r.o.
2018151 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za mesačnú kontrolu EPS ZETTLER10/2018. Soles, s.r.o.
2012420 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za mesačnú kontrolu EPS. FIRE-SYS, s.r.o.
3417213270 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za odvoz komunálneho odpadu za obdobie december 2017 MD + Šagátova. Hlavné mesto SR Bratislava
3417157458 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za odvoz komunálneho odpadu za obdobie september 2017 MD + Šagátova. Hlavné mesto SR Bratislava
502017 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za osvedčenie pravosti podpisov. Notársky úrad - JUDr. Ľubomír Vlha
FA/2018/11/00000146 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za ošetrenie psa BAK- lieky a vakcináciu. ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s.r.o.
FA/2018/01/00000008 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za ošetrenie psa BAK- lieky a za služby (odber biolog.mater, sedimetácia) Zvieracia klinika Pašek
FA/2018/07/00000104 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za ošetrenie služobného psa BAXTER- lieky a úkony. ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s.r.o.
9767694279 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
3771519834 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
6102809093 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 2017 ŠG. T-COM
5104694836 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 2017 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8200057224 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 2018 Slovak Telekom, a.s.
8203982228 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 03/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8209972427 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 05/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8207964776 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 05/ 2018 ŠG. T-COM
8212098177 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 07/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8214034186 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 08/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8216000179 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 09/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8217980681 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 10/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8219973361 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - 11/ 2018 ŠG. Slovak Telekom, a.s.
8100945603 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS - október 2017 ŠG Slovak Telekom, a.s.
8202011156 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS -02/ 2018 ŠG Slovak Telekom, a.s.
2774349105 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
4773398131 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
3769591761 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM
7786510790 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky GR ZVJS. T-COM