Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
16110634 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110173 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110241 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110106 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110027 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
16110792 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
16110887 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110355 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110421 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
18110022 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110688 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110522 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110560 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110624 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
17110624 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
18110094 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
18110187 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
7203802 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vyúčovanie zmluvy k 4/2012 Konica Minolta Slovakia
7212448 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vyúčovanie zmluvy k 7/2012 Konica Minolta Slovakia
1610002738 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vyúčt. el. energie Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
2017002033 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vyúčt. el. energie ENERGA Slovakia s.r.o.
7414667105 ÚVV Bratislava Faktúra vyúčtovacia faktúra SPP, a.s. Bratislava
266 (7414673502) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra vyučtovacia faktúra SPP, a.s. Bratislava
174 (7411853235) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra vyúčtovacia faktúra SPP, a.s. Bratislava
7413696645 ÚVTOS a ÚVV Levoča Faktúra Vyúčtovacia faktúra - plyn SPP, a.s. Bratislava
7449109769 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu za obdobie od 19.10.2012 do 18,10.2012 SPP, a.s. Bratislava
110182 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra vyúčtovacia faktúra el.energia VO III./2013 BBKR Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
7415653322 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra Vyúčtovacia faktúra máj SPP BBKR SPP, a.s. Bratislava
110351 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra vyúčtovacia faktúra plyn VO V./2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
110696 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra vyúčtovacia faktúra plyn VO XII./2013 BBKR Slovenský plynárenský priemysel, a. s.