Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
90130331 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
416(422017) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra znalecký posudok MUDr. Jaroslav Ridoško PhD.
3/2017 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra znalecký posudok MUDr. Norbert Lukan CSc.
2016167 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok MUDr. Marián Pamula
1604075 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Znalecký posudok Mgr. Gabriel Zold
1258(2015157) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra Znalecký posudok MUDr. Marián Pamula
29/2015 ÚVTOS Želiezovce Faktúra znalecký posudok STANKO Štefan Ing.
125/2014 ÚVTOS Želiezovce Faktúra znalecký posudok Ing. Lenka Chládeková
1957(732014) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra znalecký posudok MUDr. Jaroslav RIDOŠKO, znalec
126/2014 ÚVTOS Želiezovce Faktúra znalecký posudok Ing. Lenka Chládeková
022014 ÚVTOS Levoča Faktúra Znalecký posudok Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológií a Psychiatrii, spol. s.r.o.
76/2014 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok doc.Ing.Miroslav Mokrý, PhD
60/2014 ÚVTOS Želiezovce Faktúra znalecký posudok STANKO Štefan Ing.
172015 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Znalecký posudok Ing. Dezider Csenky
17/2012 ÚVTOS Želiezovce Faktúra znalecký posudok Ing. Ján PETRINEC
18/2012 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok GERGIČ Róbert Ing.
17/2012 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok GERGIČ Róbert Ing.
18/2012 ÚVTOS Ružomberok Faktúra Znalecký posudok Ing Bohuslav Babka
02/2011 ÚVV Žilina Faktúra znalecký posudok Ing. Viera Sládková
1421(182011) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra znalecký posudok MUDr. Jaroslav RIDOŠKO, znalec
41/2011 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok Ing. Igor Morávek
42/2011 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra znalecký posudok Ing. Igor Morávek
142017 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znalecký posudok MUDr. Keher Ján
338(302018) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra znalecký posudok MUDr. Jaroslav Ridoško PhD.
337(292018) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra znalecký posudok MUDr. Jaroslav Ridoško PhD.
252017 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znalecký posudok MUDr. Keher Ján
20170002 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra znalecký posudok Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
20170003 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra znalecký posudok Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
2013140 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Znalecký posudok MUDr.Marián Pmula
182013 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Znalecký posudok Ing. Igor Morávek