Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
2017059 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytiahnutie žumpy Peter Palkovič
2016115 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytiahnutie žumpy Peter Palkovič
2016070 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytiahnutie žumpy Peter Palkovič
2014034 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytiahnutie žumpy Peter Palkovič
2014055 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytiahnutie žumpy Peter Palkovič
2013121 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytiahnutie žumpy Peter Palkovič
6017630781 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vytíčenie IS Západoslovenská vodárenská spoločnosť
917003914 GR ZVJS Faktúra Výtlačky kníh: Judikatúra vo veciach sociálnych I a II. diel. Wolters Kluver s.r.o.
1412444 ÚVV Bratislava Faktúra výtlačky z kopírky COPY PRINT Bratislava
216046477 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výtvarné potreby MY HOME s. r. o.
216044441 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výtvarné potreby MY HOME s. r. o.
216042403 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výtvarné potreby MY HOME s. r. o.
14FV000123 GR ZVJS Faktúra Výtvarný a grafický návrh novej služobnej a cvičebnej rovnošaty Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
121503695 GR ZVJS Faktúra Vytvorenie nového modulu ZIS - vykonanie migrácie údajov do ZIS. DATALAN, a.s.
121502940 GR ZVJS Faktúra Vytvorenie nového modulu ZIS. DATALAN, a.s.
8/2012 GR ZVJS Faktúra Vytýčenie hraníc pozemkov SAD a GR ZVJS GEOŠ - g.k., s.r.o.
1287/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vytýčenie káblov Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.
1051/2014 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vytýčenie pozemku ORNTH, spol. s r.o.
4204125 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Vytyčovacie práce ZSE energetika
01/2016 GR ZVJS Faktúra Vyučovanie anglického jazyka. PaedDr. Anna Brisudová
1667/2013 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
662/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
773/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
528/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1259/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
887/2014 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1001/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
1355/2014 ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra vyúčovanie EE Slovenské elektrárne-energetické sluby s.r.o.
16110717 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.
16110548 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčovanie plyn MET Slovakia, a.s.