Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
F2017413 MV SR Bratislava Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017411 MV SR Bratislava Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017409 Domov sv. Anny Poproč Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017405 TJ Dvorníky - Včeláre Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017406 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017431 MV SR Bratislava Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017408 GPW Capital Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017407 SOŠ KE-Šaca Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017416 OBEC ŠEMŚA Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017415 Mária Vargová Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017286 SOŠ KE-Šaca Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017285 Obec Mokrance Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017284 OBEC ŠEMŚA Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017283 TJ Dvorníky - Včeláre Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017282 MV SR Bratislava Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017281 MV SR Bratislava Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017280 MV SR Bratislava Faktúra zmluva o dielo-pranie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017458 ABTEX Faktúra zmluva o dielo-šitie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017451 Správa štátnych hmotných rezerv Faktúra zmluva o dielo-šitie ÚVTOS Košice - Šaca
F2017425 Správa štátnych hmotných rezerv Faktúra zmluva o dielo-šitie ÚVTOS Košice - Šaca
110020 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Disig, a.s.
8889/0613 GR ZVJS Faktúra Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club DINERS Club
F2017424 Občianske združenie Veľká ryba Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017418 Nemocnica Košice - Šaca Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017419 AUTOKOV, s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017420 Bautechnik Služby s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017422 KOSIT EAST s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017421 Bautechnik Služby s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017423 KM Group s.r.o. Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca
F2017298 Mestská časť Košice-Šaca Faktúra zmluva o vykonávaní pomocných prác ÚVTOS Košice - Šaca