Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
6013720127 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6012720696 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6013720012 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6013720415 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720173 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720044 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720014 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720093 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720132 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6016720590 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720351 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720578 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720538 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720469 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720302 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6014720228 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720079 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720120 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720328 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6016720036 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720432 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720381 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720272 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720211 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6015720167 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť
6012720450 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6012720174 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
2120272 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6012720372 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.
6012720520 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra znečistenie ZsVS, a.s.