Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
1802080 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1804094 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1805101 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1612057 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1612102 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1607034 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1701075 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1607084 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
16110369 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
16110455 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1608081 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1704044 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1704044 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1702088 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia a.s.
1610100 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
1610035 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra Vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
7415679405 ÚVTOS a ÚVV Levoča Faktúra Vyúčtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
7413721607 ÚVTOS a ÚVV Levoča Faktúra vyúčtovanie plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7412851669 ÚVTOS a ÚVV Levoča Faktúra Vyučtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
7412851669 ÚVTOS a ÚVV Levoča Faktúra Vyučtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
7416690731 ÚVTOS a ÚVV Levoča Faktúra Vyučtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
010140283 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
010140342 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
010140260 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
010140240 ÚVV a ÚVTOS v Nitre Faktúra vyúčtovanie plyn MET Slovakia, a.s.
20131015 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra vyučtovanie plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7413854766 ÚVTOS Levoča Faktúra Vyučtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
7413883945 ÚVTOS Levoča Faktúra Vyučtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
7413854766 ÚVTOS Levoča Faktúra Vyúčtovanie plyn SPP, a.s. Bratislava
7417743588 ÚVTOS Levoča Faktúra Vyučtovanie Plyn SPP, a.s. Bratislava