Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
1216117 ÚVTOS Levoča Faktúra Udržby poplachového systému LYNX
778/2015 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra udžba dieselagregatu TTS Martin s.r.o.
2015037 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra udžba soft Ing. Miroslav Hložka CSc.
110205 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra UH poháre MARK bal
10102011 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra UH tanier J. Hudec - Domáce potreby
1300160087 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra UH tanier CKD market
2011086 ÚVTOS Ružomberok Faktúra UHF zosilovač HESPO s.r.o.
11185 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
11213 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
12125 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
13046 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
13177 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
13191 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
13191 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
14086 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
12049 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
12105 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
14146 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OsP doprava , s.r.o.
15092 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá OsP doprava , s.r.o.
2016054 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá BGM - impex s.r.o.
2016032 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá BGM - impex s.r.o.
2016001 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá BGM - impex s.r.o.
17057 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá Obchod s palivom s.r.o.
2016057 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá BGM - impex s.r.o.
16185 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá Obchod s palivom s.r.o.
2016058 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá BGM - impex s.r.o.
16106 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie - kocka hnedá Obchod s palivom s.r.o.
282319046 ÚVTOS pre mlad. Sučany Faktúra Uhlie aktívne,hydroxid,kys.citr. , Síričitan,fosforečnan Brenntag Slovakia s.r.o.
12049 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie hnedé OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
11179 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie hnedé kocka OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.