Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
261 (2011009) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra údržba vstupného systému Ing. Miroslav Hložka CSc.
24133088 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra údržba výťahov Pavol Tuchyňa, Tuchyňa-výťahy
13vf121 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra údržba výťahov Výťahy Cirner, s.r.o. Košice
310855 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba zariadení Spoma
2100004813 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba zariadení ŽSR
3800049100 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba zariadení ŽSR
2100004997 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba zariadení a zabezpečovacej techniky ŽSR
2017/141 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra údržba zdvíhacích zariadení Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
2018/121 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra údržba zdvíhacích zariadení Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
2016101 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra údržba zdvíhacích zariadení Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
2017/76 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra údržba zdvíhacích zariadení Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
2800002781 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba železníc ŽSR
2800005770 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba železníc ŽSR
2800025684 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržba ŹSR ŽSR
032016 ÚVTOS Levoča Faktúra Údržba, čistenie a kontrola komínov Pavol Ďurík
03414 ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou Faktúra Údržba, servis a prestavenie regul. systému BEFRA elektroservis
340336 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarsky materiál Spoma
2216100164 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarsky materiál AQUACENTRUM
320056 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarský materiál Spoma
340514 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarský materiál Spoma
340516 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarský materiál Spoma
140766 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarský materiál Plastix
93/2014 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarský materiál Stavebniny - Váry Jozef
11176 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarsky materiál Lipták s.r.o.
1072/2012 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Údržbársky materiál Peter Kuklica Priemyselný tovar
321004 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbársky materiál Spoma
10124426 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbársky materiál WITTEX plus s.r.o.
12359 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra údržbarsky materiál Lipták s.r.o.
20110867 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra údržbársky materiál BBKR SIMAG s.r.o
110496 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra údržbársky materiál BBKR SOLO - Strečok Karol