Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
2181053449 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné stočné Trnavská vodárenská spoločnosť
4181035483 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
518123506 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
117125858 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117144056 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117125825 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117134178 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
617107207 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
617105364 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117152045 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
617106413 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
617110113 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117134692 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117128059 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117118687 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117152195 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
617102654 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117134149 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
517164183 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
117160023 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
614112790 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
514148908 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
614114578 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
514148909 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
114163563 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
114163953 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
114163562 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
114171283 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
114178891 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
114171284 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s