Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
616110581 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
616111789 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116162296 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116155565 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116163714 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
616114517 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116180960 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116170668 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116171748 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
616112866 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116179204 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116189950 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
116187236 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
518157074 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
518157075 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
518149465 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
8850001429 ÚVTOS Želiezovce Faktúra vodné stočné ZsVS, a.s.
117186764 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117181868 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117176090 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117176062 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117168384 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117168417 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
4181024871 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť
117193188 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
117202185 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
4181000980 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
4181023297 ÚVV Bratislava Faktúra vodné stočné BVS a.s
518138870 ÚVTOS Levoča Faktúra Vodné stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
2181048625 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra vodné stočné Trnavská vodárenská spoločnosť