Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
180117 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál pre stolársku dielňu Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
180142 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál pre stolársku dielňu podľa vlastného výberu Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
180076 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál pre stolársku dielňu VH podľa vlastného výberu, drevotmel, lepidlo, skrutka vratová Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
180084 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál pre stredisko VH Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
180157 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál pre stredisko VH podľa vlastného výberu Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
FV16-0142603034 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV16-0142602976 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV16-0142602960 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-01422600612 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142600264 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142600593 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142601794 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142602049 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142602049 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142601620 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142601988 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV17-0142601933 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
FV16-0142603548 ÚVTOS Želiezovce Faktúra výrobný materiál, DTD Démos trade, s.r.o.
bbkr kdf 180024 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál, náradie Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
180084 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál, náradie, nástroje pre strediská VH podľa vlastného výberu Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
180010 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobný materiál, náradie, nástroje pre stredisko VH podľa vlastného výberu Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš
211507958 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál, spotrebný materiál EKVIA-Nitra
211503759 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál, spotrebný materiál EKVIA-Nitra
15117 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál- uhlie kocka OsP doprava , s.r.o.
329703 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiuál - múka T 650 GLOBUS spol. s r.o.
210120670 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobnýmateriál Alimpek
2016/110 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobu ozubenia BUČEK-CNC OBRÁBANIE s.r.o.
Fa č.232 (20110207) ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra Výrobu pečiatok BIBO dizaj
Fa č.1170 (20110937) ÚVTOS Dubnica nad Váhom Faktúra Výrobu pečiatok BIBO dizaj
bbkr kdf 180034 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra výrobý materiál Trendwood-twd, Ing.Igor Patráš