Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
201401260 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre príslušníkov ZVJS FALCO SK, s.r.o.
010150111 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova. MET Slovakia, a.s.
2128016871 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie predplatného rok 2011 Poradca podnikateľa, s.r.o.
10150637 GR ZVJS Faktúra Vzdelávací program "Kuchár" pre odsúdených . Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského s.r.o.
2015014 GR ZVJS Faktúra ykonanie odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia ÚVV a ÚVTOS Bratislava stavba č.1". Stapring a.s.
VFŠ 147/15 GR ZVJS Faktúra Zabezpečenie a realizovanie akreditovaného vzdelávania - Vzdelávací program "Kuchár" pre odsúdených v ÚVTOS B.B. Stredná odborná škola hotelových služieb
152243 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra zelenina J.TRANS TRADE
505/2016 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zemný plyn MET Slovakia a.s.
1101124427 GR ZVJS Faktúra "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia IURA Edition
1101208410 GR ZVJS Faktúra "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia IURA Edition
1101340168 GR ZVJS Faktúra "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia IURA Edition
217146 GR ZVJS Faktúra "Určenie počtu procesov a vytvorenie referenčného modelu systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže" ATTN Consulting s.r.o.
17175 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra ,,Plastové okná pre objekt č. 25 – B. J. Björnsonová , ÚVV a ÚVTOS Prešov“ PRYMAT s.r.o.
2017001 B.M.O. s.r.o. Faktúra - záloha vo výške mesačného nájomného v bufete /ZáBEZPEKA/ ÚVTOS a ÚVV Ilava
FA 2013 0077 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca EKOTRANZ
FA 2013 0180 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca EKOTRANZ
FA 2013 0266 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca EKOTRANZ
031912012 ÚVV Žilina Faktúra 031912012 V.E.N.U.S. Čadca s.r.o.
FA 2013 0169 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 0pravu elektrickych rozvodov v rozvodni objektovej sustavy Jelsava Ing.Ľubomír Knopp
180032 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra 1 k Tatramat EO- 5N el.ohrievač KVIP s.r.o.
17109 GR ZVJS Faktúra 1 ks termokamera FLIR K2 (sada termokamera,batéria 2 ks, nabíjačka, USB mini kábel, popruh malý, dokumentácia) ATECA s.r.o.
20110120 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
20130400 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
20130663 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
20140148 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
1603025 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
1605056 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
1608025 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
1702070 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.
17050852 ÚVTOS Nitra - Chrenová Faktúra 1/4 ročná kontrola EPS SAK plus, s.r.o.