Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
20141203 GR ZVJS Faktúra Vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby " Rekonštrukcia tepelného hospodárstva ÚVTOS B.B. Kráľová," RK projekt. s.r.o.
170168 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra výmenu batérie, overeniue tachografu Iveco Daily SERVIS TAHCOGRAFOV, spol. s r.o.
682018 GR ZVJS Faktúra Výroba 3D nápisu pre potreby Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova č. 1 AD-REKLAMA,s.r.o.
210130305 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál Alimpek
210150386 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál Alimpek
064/2011 ÚVTOS Želiezovce Faktúra vysávač Univerzum
20142511 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených Ľubica Podolcová ĽUBICA
114016 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených ÚVTOS Košice - Šaca
20150178 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených. ÚVTOS Dubnica nad Váhom
20150242 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených. ÚVTOS Dubnica nad Váhom
404076 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre príslušníkov ZVJS MOSUPO KFK spol.s.r.o.
201401260 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre príslušníkov ZVJS FALCO SK, s.r.o.
010150111 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova. MET Slovakia, a.s.
2128016871 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie predplatného rok 2011 Poradca podnikateľa, s.r.o.
10150637 GR ZVJS Faktúra Vzdelávací program "Kuchár" pre odsúdených . Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského s.r.o.
2015014 GR ZVJS Faktúra ykonanie odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia ÚVV a ÚVTOS Bratislava stavba č.1". Stapring a.s.
VFŠ 147/15 GR ZVJS Faktúra Zabezpečenie a realizovanie akreditovaného vzdelávania - Vzdelávací program "Kuchár" pre odsúdených v ÚVTOS B.B. Stredná odborná škola hotelových služieb
152243 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra zelenina J.TRANS TRADE
505/2016 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Zemný plyn MET Slovakia a.s.
1101124427 GR ZVJS Faktúra "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia IURA Edition
1101208410 GR ZVJS Faktúra "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia IURA Edition
1101340168 GR ZVJS Faktúra "STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami" - aktualizácia IURA Edition
217146 GR ZVJS Faktúra "Určenie počtu procesov a vytvorenie referenčného modelu systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže" ATTN Consulting s.r.o.
17175 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra ,,Plastové okná pre objekt č. 25 – B. J. Björnsonová , ÚVV a ÚVTOS Prešov“ PRYMAT s.r.o.
2017001 B.M.O. s.r.o. Faktúra - záloha vo výške mesačného nájomného v bufete /ZáBEZPEKA/ ÚVTOS a ÚVV Ilava
FA 2013 0077 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca EKOTRANZ
FA 2013 0180 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca EKOTRANZ
FA 2013 0266 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu KE-Šaca EKOTRANZ
031912012 ÚVV Žilina Faktúra 031912012 V.E.N.U.S. Čadca s.r.o.
FA 2013 0169 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra 0pravu elektrickych rozvodov v rozvodni objektovej sustavy Jelsava Ing.Ľubomír Knopp