Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
OFS120150931 GR ZVJS Faktúra Systémová údržba modulov. HOUR, spol. s r.o.
201830405 GR ZVJS Faktúra Systémy zabezpečenia lokálnej dátovej siete. Vision IT Solutions, a.s.
20180001 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra technická prehliadka vozidla Seat Alhambra ZA-X085 AutoFlex s.r.o.
17000016 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra technickú prehliadku Karosa C 734, ZA 104 AM Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
20170049 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra technickú prehliadku vozidla Iveco Daily ZA-579AH S&P autoservis s.r.o.
27/2013 GR ZVJS Faktúra Terénna časť archeologického výskumu sledovanie výkopových prác, spracovanie archeologického výskumu na základe zmluvy o dielo č. GR ZVJS-32-90/11-2013 "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva ÚVTOS a ÚVV Leopoldov." ARCHEOVÝKUM s.r.o
2017004 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra tlačidlá k ovládaciemu panelu EMPEQ Servis
0770545572 GR ZVJS Faktúra Úhrada nákladov za pevné linky ŠG. T-COM
905 Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Faktúra vanička pod nebezp.odpad Feroplech Letko
1313532 ÚVTOS pre mlad. Sučany Faktúra Vložky,zámky zadl.,kovanie,vložky do štítu, Silvester Pastva INSTAL
1207/2013 ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Faktúra Vodné a stočné Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
140912 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra vodoinštalačný materiál VPK, s.r.o
1049(3120170210) ÚVTOS a ÚVV Ilava Faktúra Všeob. a stav. materiál SESTAV stavebniny s.r.o.
OF20161207 GR ZVJS Faktúra Výkon koordinátora bezpečnosti "Rekonštrukcia objektov a signálno bezpečnostnej techniky v ÚVTOS Dubnica nad Váhom." JKBOZ s.r.o.
20170121 GR ZVJS Faktúra Vykonané stavebné práce naviac: "Rekonštrukcia objekov signálno-bezpečnostnej techniky v ÚVTOS Dubnica nad Váhom." I.N.V.E.S.T. a.s.
20180067VYF GR ZVJS Faktúra Vykonanie servisnej prehliadky náhradného zdroja /dieselagregátu J88K na Šagátovej ul./ jún/2018 TYKY s.r.o.
20141203 GR ZVJS Faktúra Vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby " Rekonštrukcia tepelného hospodárstva ÚVTOS B.B. Kráľová," RK projekt. s.r.o.
170168 ÚVV a ÚVTOS Žilina Faktúra výmenu batérie, overeniue tachografu Iveco Daily SERVIS TAHCOGRAFOV, spol. s r.o.
682018 GR ZVJS Faktúra Výroba 3D nápisu pre potreby Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova č. 1 AD-REKLAMA,s.r.o.
210130305 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál Alimpek
210150386 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra výrobný materiál Alimpek
064/2011 ÚVTOS Želiezovce Faktúra vysávač Univerzum
20142511 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených Ľubica Podolcová ĽUBICA
114016 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených ÚVTOS Košice - Šaca
20150178 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených. ÚVTOS Dubnica nad Váhom
20150242 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených. ÚVTOS Dubnica nad Váhom
404076 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre príslušníkov ZVJS MOSUPO KFK spol.s.r.o.
201401260 GR ZVJS Faktúra Výstrojné súčasti pre príslušníkov ZVJS FALCO SK, s.r.o.
010150111 GR ZVJS Faktúra Vyúčtovanie nákladov za odber zemného plynu Šagátova. MET Slovakia, a.s.
2128016871 ÚVV Bratislava Faktúra Vyúčtovanie predplatného rok 2011 Poradca podnikateľa, s.r.o.