Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
200832017 ÚVTOS Ružomberok Faktúra Miroslav Kľučka- Faunex
2017188 ÚVTOS Ružomberok Faktúra P-Parket s.r.o.
6170737420 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Slovanet, a.s.
OF180070 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Elektra reklama s.r.o. Bardejovská 18 Prešov
161400024 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra materiál Stavebné profily,s.r.o.
3294005270 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
3294003061 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. zelenina, mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
3294006697 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. zelenina, mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
3294009103 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. zelenina, mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
117223327 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra mraz. hydina Bidfood Slovakia s.r.o.
2013016 GR ZVJS Faktúra "Rekonštrukcia ÚVV Bratislava" - Stavba č.1 rekonštrukcia objektu výkonu väzby - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie Stapring a.s.
1101208129 GR ZVJS Faktúra Aktualizácia ,,SPRÁVNY PORIADOK" - komentár. IURA Edition
1101566773 GR ZVJS Faktúra Aktualizácia SPRÁVNY PORIADOK - komentár. Wolters Kluver s.r.o.
12084 ÚVTOS Ružomberok Faktúra alkalická batéria AA 1,5V ELMONT- Albín Ivák
31700810 ÚVV Bratislava Faktúra CD aktualizácia softveru BE-SOFT a.s.
20171290 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra chémia Ing. Daniel Motyčák, AGROPOL
022011 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Čstiace saponáty Rozličný tovar
212100165 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra dažďová voda BBKR Veolia Voda
180018 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra Dettol, fáza sterillux, nápúlasť hladká, ovínadlo, Spofaplast na základe nh 19/36-2018 Lekáreň Alchemilka spol. s r.o.
2015103291 GR ZVJS Faktúra Doúčtovanie kolaudačnej raty - Rekonštrukcia ÚVV Bratislava - stavba č.1. STRABAG Pozemné a inžinierske
FA 2012 1056 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA nákup textilného materiálu na výrobu poťahov na matrace a podhlavníky, pre potreby odsúdených ABTEX , s.r.o.
FA 2011 0111 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA oprava automobilu Autospol-Vlasatý Imrich
FA 2011 0287 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA potraviny INMEDIA s.r.o.
FA 2011 0222 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA stavebno ubytovací materiál IN kom, spol. s r.o.
110007594 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra hydinová saláma BBKR HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
1500671 GR ZVJS Faktúra Kancelárske potreby projekt Kuchári. GC TECH Ing. Peter Gerši
1200340114 GR ZVJS Faktúra Lôžko kovové poschodové s rebríkom. ÚVTOS Sučany
1310143 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mäsové výrobky Cimbaľák
11800573 Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín Faktúra mäsové výrobky Hôrka, s.r.o.
PT/2016/908 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra mater. na vybavenie VH - plynová vzpera na kryt dieže OMEGA Slovakia s.r.o.