Objednávky a faktúry ZVJS


Zobraziť: Faktúra Objednávka Objednávateľ:
Dodávateľ: Názov:Ev.č. Objednávateľ Druh Názov Dodávateľ
200832017 ÚVTOS Ružomberok Faktúra Miroslav Kľučka- Faunex
2017188 ÚVTOS Ružomberok Faktúra P-Parket s.r.o.
6170737420 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Slovanet, a.s.
OF180070 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Elektra reklama s.r.o. Bardejovská 18 Prešov
FA 417308 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra GLOBUS spol. s r.o.
110263 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra BAPS, s.r.o.
110287 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra BAPS s.r.o
2018000018 ÚVV Bratislava Faktúra HSP s.r.o.
161400024 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra materiál Stavebné profily,s.r.o.
3294005270 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
3294003061 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. zelenina, mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
3294006697 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. zelenina, mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
3294009103 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra mr. zelenina, mr. hydina RYBA Košice spol. s r.o.
117223327 ÚVV a ÚVTOS Košice Faktúra mraz. hydina Bidfood Slovakia s.r.o.
18035 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
18086 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra uhlie Obchod s palivom s.r.o.
2013016 GR ZVJS Faktúra "Rekonštrukcia ÚVV Bratislava" - Stavba č.1 rekonštrukcia objektu výkonu väzby - Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie Stapring a.s.
1101208129 GR ZVJS Faktúra Aktualizácia ,,SPRÁVNY PORIADOK" - komentár. IURA Edition
1101566773 GR ZVJS Faktúra Aktualizácia SPRÁVNY PORIADOK - komentár. Wolters Kluver s.r.o.
12084 ÚVTOS Ružomberok Faktúra alkalická batéria AA 1,5V ELMONT- Albín Ivák
31700810 ÚVV Bratislava Faktúra CD aktualizácia softveru BE-SOFT a.s.
20171290 UVTOS a UVV Leopoldov Faktúra chémia Ing. Daniel Motyčák, AGROPOL
6861272121 ÚVTOS pre mlad. Sučany Faktúra CO 2 MESSER Tatragas s.r.o.
022011 ÚVV a ÚVTOS Prešov Faktúra Čstiace saponáty Rozličný tovar
212100165 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra dažďová voda BBKR Veolia Voda
180018 ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Faktúra Dettol, fáza sterillux, nápúlasť hladká, ovínadlo, Spofaplast na základe nh 19/36-2018 Lekáreň Alchemilka spol. s r.o.
2015103291 GR ZVJS Faktúra Doúčtovanie kolaudačnej raty - Rekonštrukcia ÚVV Bratislava - stavba č.1. STRABAG Pozemné a inžinierske
FA 2012 1056 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA nákup textilného materiálu na výrobu poťahov na matrace a podhlavníky, pre potreby odsúdených ABTEX , s.r.o.
FA 2011 0111 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA oprava automobilu Autospol-Vlasatý Imrich
FA 2011 0287 ÚVTOS Košice - Šaca Faktúra FA potraviny INMEDIA s.r.o.