Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Darovacia zmluva MS SR ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.1970
1.1.1970
ÚVV-9-8/11-2006 Zmluva o výpožičke 6 394,00 ÚVV Bratislava 1.1.1970 31.12.2015
ÚVV 1/2008 Zmluva o nájme služobného bytu 1.1.1970
SK ZVJS -9-27/2008 Zmluva o prevode správy majetku štátu ÚVTOS a ÚVV Levoča 1.1.1970
Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva (ÚVTOS pre ml. v Sučanoch) MS SR 1.1.1970 na rok 2011
ÚVV - 11/ZO OZ-PO/2011 Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVV Prešov ÚVV Prešov 1.1.1970
Dodatok č. 1 k ÚVV 1/ZO OZ-PO/2011 Dodatok č. 1 k ÚVV 1/ZO OZ-PO/2011 o využití sociálneho fondu v ÚVV Prešov ÚVV Prešov 1.1.1970
ÚVV -1/ZO OZ-PO/2011 Zmluva o využití sociálneho fondu v ÚVV Prešov ÚVV Prešov 1.1.1970
ÚVTOS-54-17/11-2011 Kúpna zmluva ÚVTOS-54-17/11-2011 MS SR ÚVTOS Želiezovce 1.1.1970
ÚVV Prešov 1.1.1970
1.1.1970
1.1.1970
ÚVV-9-20/11-2012 darovacia zmluva MS SR ÚVV Bratislava 1.1.1970
5-75/11-2012 Zmluva o prevode spávy majetku vo vl. SR 4 942,98 1.1.1970
ÚVV a ÚVTOS -5-103/11-2012 Zmluva o prevode správy majetku vo vl. SR ÚVV a ÚVTOS v Košiciach 1.1.1970
ÚVTOSaÚVV -2-27/32-2013 DOHODA O UŽÍVANÍ STRELNICE ministerstvo spravodlivosti Územná úradovňa ZVJS Leopoldov Slovenskej sekcie IPA 1.1.1970
ÚVVa ÚVTOS-17-31/32-2013 Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky MS SR ÚVV a ÚVTOS v Nitre 1.1.1970
1.1.1970
1.1.1970