Verejné obstarávanie

Opakované dodanie slepačích vajec a výrobkov z nich
Dátum: 13.12.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 


Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina
Dátum: 13.12.2018
Vec: Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 


Opakované dodanie mlieka a mliečnych výrobkov - BBKr.
Dátum: 12.12.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
Popis:

 


Tekutá srvátka
Dátum: 11.12.2018
Vec: Tekutá srvátka
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Popis:

 


Mäsové výrobky a salámy
Dátum: 21.11.2018
Vec: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Forma obstarávania: Verejná súťaž § 66 ods. 7 reverz
Ústav: ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Popis:

Dokumentácia v editovanej forme. Zákazke je realizovaná prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania. Všetky dokumenty sú zverejnenné na stránke:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/417615?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=7987


Diagnostika nosnej konštrukcie výrobnej haly a vypracovanie statického posudku
Dátum: 20.11.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

 


Dodávka tovaru a súvisiacich implementačných služieb pre systém zabezpečenia lokálnej dátovej siete Ústavu na výkon trestu odňat
Dátum: 17.10.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Ústav:
Popis:

 


Dodávka tovaru a súvisiacich implementačných služieb pre systém zabezpečenia lokálnej dátovej siete ústavu a podlokality služobn
Dátum: 12.10.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 


Stavebný dozor
Dátum: 5.9.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: § 117 zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca
Popis:

Verejné obstarávanie na zabezpečenie služby "Stavebný dozor" v rámci projektu "Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca"


Stavebný dozor
Dátum: 9.8.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: § 117 zákazka s nízkou hodnotou
Ústav:
Popis:


Verejné obstarávanie na zabezpečenie služby "Stavebný dozor" v rámci projektu "Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok"

Dokumenty: PDF (789.42 KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dátum: 20.7.2018
Vec: Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 


Výkon stavebného dozoru
Dátum: 12.7.2018
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 


Oprava elektroinštalácie 3. NP AB budovy
Dátum: 9.7.2018
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Forma obstarávania: §117
Ústav: Trenčín
Popis:

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky ,, Oprava elektroinštalácie 3.NP AB budovy"

- výkaz výmer a technické správy


Čiapky
Dátum: 6.7.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 - výzva na predloženie cenovej ponuky.

 


Čiapka pletená
Dátum: 8.6.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou honotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zoznam dokumentov:

-  Výzva na predloženie cenovej ponuky

-  Návrh na plnenie kritéria

-  Fotografia pletenej čiapky


Ozdobná šnúra
Dátum: 8.6.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zoznam dokumentov:

- Výzva na predloženie cenovej ponuky

- Návrh na plnenie kritéria

- Fotografia ozdobnej šnúry


Poradenské služby súvisiace s prípravou a realizáciou súťažiteľného PPP projektu
Dátum: 31.5.2018
Vec: Dokumentácia k verejnej súťaži
Forma obstarávania: verejná súťaž
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre účely vypracovania súťažných ponúk:

-  vo formáte .docx

-  vo formáte .xlsx

- vo formáte .rtf

Oznámenie o vyhlásení predmetnej verejnej súťaže bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 106 dňa 30.5.2018 pod zn. 7563-MSS.


Čiapka so štítkom, čiapka so šiltom, čiapka lodička, klobúčik a čiapka bareta
Dátum: 29.5.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zoznam dokumentov:

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky

2. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

3. Prílohy č. 2 (5x) - Fotodokumentácia


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:
Dátum: 23.5.2018
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou
Ústav:
Popis:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obsah dokumentov:

1. Výzva na predkladanie cenovej ponuky

2. Návrh na plnenie kritéria

3. Návrh zmluvy

 


Dóza obedová plastová 3 v 1 s vrchnákom
Dátum: 22.5.2018
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Predkladanie ponúk do 28.05.2018 do 10:00 hod..


Kolíkovačka s príslušenstvom
Dátum: 2.5.2018
Vec: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Popis:

 


Výzva na predkladanie ponúk
Dátum: 24.4.2018
Vec: Výroba atypických nábytkových prvkov
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 


Oprava liatych podláh
Dátum: 17.4.2018
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (417.57 KB)

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku
Dátum: 5.4.2018
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Dátum: 14.2.2018
Vec: Dierkovací elektrický šijací stroj
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk s prílohou.


Vypracovanie projektovej dokumentácie - strelnica
Dátum: 14.2.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
Ústav: Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Popis:

 

Dokumenty: PDF (341.02 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca
Dátum: 20.12.2017
Vec: Súťažné podklady - doplnenie
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa § 113 - § 114
Ústav:
Popis:

 - Súhrnný list stavby

- zmena Príloha c. 2 k Zmluve od dielo


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca
Dátum: 18.12.2017
Vec: Súťažné podklady
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa § 113 - § 114
Ústav:
Popis:

Súťažné podklady pre zapojenie sa do podlimitnej zákazky.


Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica - Vysvetlenie č. 2
Dátum: 26.11.2017
Vec: Vysvetlenie č. 2 k Súťažným podkladom
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Vysvetlenie č. 2 k Súťažným podkladom

Dokumenty: PDF (133.43 KB)

Dodávka automatickej dávkovacej stanice pre bazén
Dátum: 23.11.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Dokumenty: PDF (116.87 KB)

Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica - Vysvetlenie č. 1
Dátum: 16.11.2017
Vec: Vysvetlenie č. 1 k Súťažným podkladom
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:

Vysvetlenie č. 1 k Súťažným podkladom

Dokumenty: PDF (472.29 KB)

Výzva na predkladanie ponúk
Dátum: 27.10.2017
Vec: Dodávka a montáž sanitárnych deliacich stien
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Dodávka a montáž 6 ks prezliekacích kabín (atypický výrobok).


Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dátum: 27.10.2017
Vec: Projektová dokumentácia a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114 zákona č. 343/2015 Z.z.
Ústav:
Popis:

 -Súťažné podklady v pdf.

- JED - formulár vo formáte rtf. + manuál

- výkaz výmer vo formáte *xls.

- dokumenty pre uchádzača v editovateľnej forme

- projektová dokumentácia vo formáte zip.

- zmeny súťažných podkladov

- redakčná oprava výzvy

- vysvetlenia súťažných podkladov


Modernizácia administratívnych budov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Dátum: 24.10.2017
Vec: Súťažné podklady, projektová dokumentácia, výkazy výmer a dokumenty pre uchádzača
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici
Popis:
Súťažné podklady (vo formáte *.pdf)
Projektová dokumentácia pre objekt č. 2 - APB I. (architektúra, ostatné)
Výkaz výmer pre objekt č. 2 - APB I. (vo formáte *.xls a *.pdf)
Projektová dokumentácia pre objekt č. 7 - APB II. (architektúra, ostatné-1.časť, ostatné-2.časť)
Výkaz výmer pre objekt č. 7 - APB II. (vo formáte *.xls a *.pdf)
Dokumenty pre uchádzača (v editovateľnom formáte *.doc)
JED (vzor JED a manuál JED)

„Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 – hlavný vchod“
Dátum: 4.10.2017
Vec: Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Levoča
Popis:

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk číslo: ÚVTOS-nh-64-2/36-2017

Dokumenty: PDF (368.32 KB)

Oprava výťahu TOV 500kg, 7/7staníc
Dátum: 22.9.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk - § 117 ZoVO
Forma obstarávania:
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Lehota na predkladanie ponúk je 27.9.2017 do 11:00 hod.

 

Dokumenty: PDF (305.52 KB)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Dátum: 13.9.2017
Vec: Elektroinštalačný materiál
Forma obstarávania: ZsNH podľa § 117 ZoVO
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Výzva na predkladanie ponúk.

Dokumenty: PDF (51.28 KB)

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Dátum: 21.8.2017
Vec: Projekt a výkaz - výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§113 - 114
Ústav:
Popis:

Projektová dokumentácia 

Výkaz - výmer

Dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte.


Služobná rovnošata pre psovoda, lektora/inštruktora
Dátum: 1.8.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný iným osobám na trhu.


Oprava striech ÚVV a ÚVTOS Prešov v OVTOS, Kpt. Nálepku 15, Sabinov
Dátum: 21.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015
Ústav: ÚVV a ÚVTOS Prešov
Popis:

 

Dokumenty: PDF (2.2 MB)

Čiapka so šiltom
Dátum: 17.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Letné a zimné funkčné ponožky
Dátum: 10.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v Leopoldove
Dátum: 7.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Dodávka a montáž priemyselných garážových brán pre nákladné autá
Dátum: 4.7.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: ZsNH podľa §117 v spojení s § 112 zákona o verejnom obstarávaní
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 Oprava garážových brán formou výmeny dodávkou a montážou priemyselných garážových brán pre nákladné autá. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 12.07.2017 o 14:00 hod.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 4.časť (vykurovanie, VZT a rekuperácia, zdravotechnika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 3.časť (bleskozvod, elektroinštalácie, MaR, statika).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 2.časť (detaily).

Ak sa v projektovej dokumentácii vyskytuje technická požiadavka s odvolaním sa na výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, keď nemožno opísať predmet zákazky presnejšie, verejný obstarávateľ dovoľuje aj ekvivalentný, pričom kvalita ponúkaného ekvivalentu musí byť rovnaká alebo lepšia od požadovanej. Rovnakú alebo lepšiu kvalitu navrhovaného ekvivalentu musí uchádzač odôvodniť na osobitnom liste/dokumente ponuky a viditeľne v ponuke označiť.


Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice
Dátum: 28.6.2017
Vec: Súťažné podklady - projektová dokumentácia
Forma obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Ústav: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Popis:

 

Projektová dokumentácia ako príloha súťažných podkladov podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017 pod značkou 8815-WYP. - 1.časť (Architektúra, BOZP, Projektové a technické hodnotenie, Plán užívania verejnej práce, PZS).


Polotričká a krátke nohavice
Dátum: 27.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: Verejná súťaž na dodanie tovaru podľa § 66 zák. č. 343/2015 Z. z
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Dokumenty v editovateľnej podobe pre uchádzačov za účelom prípravy ponuky.


Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.6.2017
Vec: Projektová dokumentácia a výkaz-výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav:
Popis:

- projektová dokumentácia

- výkaz-výmer

- dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Dátum: 21.6.2017
Vec: Projekt a výkaz výmer
Forma obstarávania: podlimitná zákazka podľa §§ 113-114
Ústav:
Popis:

-  projektová dokumentácia

 -  výkaz výmer

 -  dokumenty pre uchádzača v editovateľnom formáte


Rovnošata pre psovoda (opakovanie)
Dátum: 19.6.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka výpočtovej techniky
Dátum: 16.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:

- príloha č. 2 k rámcovej dohode - Technická špecifikácia a cenník

- dokumenty v editovateľnej podobe za účelom prípravy ponuky uchádzačov


Dodávka zemného plynu
Dátum: 6.6.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž - revezný postup
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Rovnošata pre psovoda
Dátum: 29.5.2017
Vec: Výzva na predkladanie cenovej ponuky
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je tovar, ktorý je vyrábaný na základe špecifických a jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a nie je dodávaný aj iným osobám na trhu.


Dodávka elektrickej energie
Dátum: 26.4.2017
Vec: Dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: verejná súťaž
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • prílohy k súťažným podkladom v editovateľnej forme pre účely vyhotovenia ponúk uchádzačov
  • Príloha č. 1 k rámcovej dohode - Zoznam odberných miest

Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov - Technologická časť
Dátum: 21.4.2017
Vec: dokumenty k verejnému obstarávaniu
Forma obstarávania: užšia súťaž - nadlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Popis:
  • Príloha č. 4 súťažných podkladov - výkaz výmer
  • prílohy súťažných podkladov vo formáte .docx (pre účely spracovania ponuky)

Vypracovanie energetického auditu administratívnej budovy ÚVTOS Levoča
Dátum: 1.2.2017
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Forma obstarávania: Prieskum trhu
Ústav:
Popis:

 


Realizácia stavby - Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Dátum: 26.1.2017
Vec: Projektová dokumentácia, výkaz výmer, JED
Forma obstarávania: podlimitná zákazka
Ústav: Generálne riaditeľstvo ZVJS
Popis:

Podlimitná zákazka, zverejnená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO.

 

INŠTRUKCIE K STIAHNUTIU SÚBOROV:

1. Všetky súbory (9) je potrebné najskôr uložiť (neotvárať!!!) na pevný disk a až následne otvoriť.

2. Súbory na otvorenie (4) sú vo formátoch: xlsx, docx, rtf, zip.

 

UPOZORŇUJEME, že súbory nie sú poškodené a pri dodržaní predmetných inštrukcií sú otvoriteľné.

V prípade, že po dodržaní týchto inštrukcií nie je možné súbory (uložené na pevnom disku vlastného PC) i tak otvoriť, kontaktujte:

Ing. Filip Brunovský, tel. č.: 02/208 31 404