AKTUALITY

Školenie v oblasti detekčnej kontroly
odrazka14.12.2018
V dňoch 10. až 14. decembra 2018 odbor ochrany Generálneho riaditeľstva zboru v priestoroch ÚVTOS a ÚVV Leopoldov organizoval Odborné školenie v oblasti detekčnej
Tradičný predvianočný koncert
odrazka14.12.2018
Dňa 13. decembra 2018 sa v Oddelení výkonu väzby a výkonu trestu ÚVV a ÚVTOS Prešov uskutočnil tradičný predvianočný koncert, tentoraz s ľudovou cimbalovou
Celoslovenská porada nadriadených zboru
odrazka13.12.2018
V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa v priestoroch Liečebno-rehabilitačného strediska zboru v Omšení uskutočnila Celoslovenská porada nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Inštruktážno-metodické zamestnanie boja zblízka
odrazka13.12.2018
V dňoch 11. a 12. decembra 2018 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnilo Inštruktážno-metodické zamestnanie boja zblízka. Na základe výmeny skúseností boli na
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je podpísaná
odrazka12.12.2018
V utorok 11. decembra 2018 podpísal minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál s predsedom Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže kpt. Mgr.
Adventný koncert v Ružomberku
odrazka11.12.2018
V druhú adventnú nedeľu 9. decembra sa uskutočnil v ÚVTOS Ružomberok adventný koncert. Kresťanská skupina z Bučovíc z Českej republiky zahrala a zaspievala odsúdeným rómske
Stretnutie s olympijským víťazom v boxe
odrazka11.12.2018
Dňa 4. decembra 2018 sa v ÚVTOS Dubnica nad Váhom uskutočnila beseda s najstarším žijúcim Slovákom, ktorý vyhral olympijské zlato – legendou
Odsúdené ženy z ústavu pre mladistvých Sučany navštívili Detský domov Martin
odrazka11.12.2018
Zaobchádzanie s odsúdenými ženami sa v tunajšom ústave vykonáva v súlade so zákonom č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu
Evanjelizácia – kresťanská skupina Bétel
odrazka10.12.2018
Dňa 9. decembra 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca konala Evanjelizácia kresťanskej skupiny Bétel, ktorá prijala pozvanie
Adventný koncert v ústave Prešov
odrazka10.12.2018
Veselá skupina troch členov z Apoštolskej cirkvi z Prešova vystúpila s hudobným programom v otvorenom oddelení ÚVV a ÚVTOS Prešov. S nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami bol deň

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova ulica č.1
813 04 Bratislava
Tel: +421/2/208 31 111
Fax: +421/2/208 31 696
E-mail: kancelariaGR@zvjs.sk


 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon      o e-Governmente) v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa podľa § 19 zákona o e-Governmente. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente, ani  odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.