Verzia pre nevidomých, textová verzia stránok slovensky anglicky nemecky Odber správ

Útvar sociálneho zabezpečenia Vám umožňuje relax a oddych v strediskách Zboru väzenskej a justičnej stráže prostredníctvom rekreačných pobytov

R o d i n n é   r e k r e á c i e  

Účastníkmi rekreačných pobytov sú príslušníci a zamestnanci zboru, poberatelia dôchodku
z výsluhového zabezpečenia zboru a ich manželky/manželia a nezaopatrené deti (od 1 roka).

Spolu s držiteľom poukazu na rekreačný pobyt sa na rekreácii môžu zúčastniť aj ďalšie blízke osoby ako priateľ, priateľka, rodičia, vnuci a podobne. 

 

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt podávajú žiadatelia o rekreačný pobyt na služobný úrad,
v ktorom je príslušník zboru alebo zamestnanec zboru služobne alebo pracovne zaradený.

V prípade záujmu poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru o rekreácie je možné požiadať
o pridelenie rekreácie personálnu skupinu alebo referát v ústave, v ktorom bol služobný pomer ukončený.

Žiadosť o pridelenie poukazu na rekreačný pobyt musí obsahovať: 

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu každej z osôb, ktoré sa so žiadateľom zúčastnia na rekreačnom pobyte a ich vzťah k žiadateľovi o poukaz na rekreačný pobyt,
  • miesto a termín rekreačného pobytu, vrátane uvedenia náhradného miesta a termínu rekreačného pobytu a uvedenia formy stravovania každého rekreanta (plná penzia – raňajky, obed a večera, polpenzia – dve formy : raňajky a obed alebo raňajky a večera, len raňajky),
  • vzťah žiadateľa k zboru (príslušník zboru, zamestnanec zboru, poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia zboru, iný).  

  

Rekreačné pobyty realizujeme v:

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

 

Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

Podrobnejšie informácie o stredisku nájdete TU.

  

Termíny rodinných rekreácií ralizovaných v liečebno-rehabilitačných strediskách zboru v rekreačnom období leto / jeseň 2017 sú nasledovné:

 

03.07. - 09.07.2017
11.07. - 17.07.2017
19.07. - 25.07.2017
27.07. - 02.08.2017
07.08. - 13.08.2017
15.08. - 21.08.2017
23.08. - 29.08.2017

 

D e t s k é   r e k r e á c i e 

V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Školiaceho strediska Zboru väzenskej a justičnej stráže v Santovke detské rekreácie v roku 2017 realizované nebudú.

Poplatky za rodinné a detské rekreácie platné od 15. mája 2015 si môžete pozrieť TU.

 

V prípade záujmu o rodinnú rekreáciu resp. detskú rekreáciu kontaktujte personálnu skupinu alebo referát ústavu, v ktorom ste služobne alebo pracovne zaradený, alebo v ktorom ste ukončili služobný pomer, prípadne pre poskytnutie informácie kontaktujte Útvar sociálneho zabezpečenia odboru personálnych a sociálnych činností Generálneho riaditeľstva zboru na tel. č. 02/20 831 700 alebo 706.

 

 

I n d i v i d u á l n e    r e k r e a č n é    p o b y t y  

 

V Českej republike

 

Dňa 20. apríla 2015 bola uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Väzenskou službou Českej republiky (TU), na základe ktorej budú poskytované individuálne rekreačné pobyty.

 Príslušníci, zamestnanci zboru a ich rodinní príslušníci si môžu individuálne zabezpečiť rekreačné pobyty v Českej republike v týchto strediskách:

 

Zotavovňa Přední Labská – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Pracov – všetky potrebné informácie nájdete TU

Zotavovňa Praha - Květnice – všetky potrebné informácie nájdete TU

 

V prípade záujmu o individuálne rekreačné pobyty v Českej republike kontaktujte pre poskytnutie bližších informácií Útvar sociálneho zabezpečenia odboru personálnych a sociálnych činností Generálneho riaditeľstva zboru na tel. č. 02/20 831 706 (mjr. Ing. Jana Pasulkášová, Jana.Pasulkasova@zvjs.sk) alebo 02/20 831 705 (pplk. Ing. Eva Foltánová, Eva.Foltanova@zvjs.sk). 

Informácie pre záujemcov z Českej republiky

 

Individuálnych rekreačných pobytov sa môžu zúčastniť príslušníci a zamestnanci Väzenskej služby Českej republiky a ich rodinní príslušníci. Rekreácie sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 1 rok a osoby zdravotne spôsobilé (nie sú choré, nevyžadujú si trvalú lekársku starostlivosť ani diétu).  

Účastníci individuálnych rekreačných pobytov majú mať so sebou platné cestovné doklady
a zdravotné poistenie.  

Termíny individuálnych rekreačných pobytov v rekreačnom období leto/jeseň 2017 sú pevne stanovené v zmysle schváleného Plánu akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2017 a vyčlenené izby resp. chatky sú nasledovné:

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej

03.07. - 09.07.2017 (6 nocí) – 2 izby 

11.07. - 17.07.2017 (6 nocí) – 1 chatka

19.07. - 25.07.2017 (6 nocí) – 2 izby

27.07. - 02.08.2017 (6 nocí) – 1 chatka

07.08. - 13.08.2017 (6 nocí) – 2 izby

15.08. - 21.08.2017 (6 nocí) – 1 chatka

23.08. - 29.08.2017 (6 nocí) – 2 izby

Liečebno-rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení

03.07. - 09.07.2017 (6 nocí) – 2 izby

11.07. - 17.07.2017 (6 nocí) – 2 izby

19.07. - 25.07.2017 (6 nocí) – 2 izby

27.07. - 02.08.2017 (6 nocí) – 2 izby

07.08. - 13.08.2017 (6 nocí) – 2 izby

15.08. - 21.08.2017 (6 nocí) – 2 izby

23.08. - 29.08.2017 (6 nocí) – 2 izby

 V Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej sú k dispozícii dvojlôžkové a trojlôžkové izby s možnosťou poskytnutia prístelky a päťlôžkové chatky a v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení sú k dispozícii dvojlôžkové izby s možnosťou poskytnutia prístelky. Chatky v stredisku v Kováčovej sú vybavené umývadlom a sociálnym zariadením, sprchy sú v spoločných priestoroch v hlavnej budove, ktorá je v blízkosti chatiek.

Individuálny rekreačný pobyt je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti (TU). Záujemcovia o individuálne rekreačné pobyty zasielajú svoje žiadosti do 15. 03. 2017 na Útvar sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže poštou alebo elektronickou formou.

 Poštou na adresu:

Generálne riaditeľstvo

Zboru väzenskej a justičnej stráže

Útvar sociálneho zabezpečenia zboru

Šagátova ul. č. 1

813 04  Bratislava  I

 Elektronickou poštou:

mjr. Ing. Jane Pasulkášovej na e-mail jana.pasulkasova@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 706) alebo
pplk. Ing. Eve Foltánovej na e-mail eva.foltanova@zvjs.sk (t. č. 00421/2/20 831 705).

Poplatok za individuálny rekreačný pobyt (TU) je stanovený na jednu osobu na noc za ubytovanie a stravovanie (podľa zvolenej formy stravovania) v dvojlôžkovej alebo trojlôžkovej izbe prípadne v chatke vrátane služieb poskytovaných v strediskách zboru  (napr.: bazén, tenisové kurty a iné).

 

 

mjr. JUDr. Jozef Valuch, PhD.
riaditeľ
odboru personálnych a sociálnych čninností