Pracovné príležitosti - ÚVV a ÚVTOS Prešov

5.4.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 05. 04. 2017

19.10.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 19. 10. 2017

13.1.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 13. 01. 2017

4.8.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 03. 08. 2017

2.3.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 02. 03. 2017

31.5.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 30. 05. 2018

14.9.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 14. 09. 2018

20.3.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 16. 03. 2018

6.4.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 10. 02. 2017

5.5.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 05. 05. 2017

9.2.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 09. 02. 2018

24.11.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 24. 11. 2017

12.4.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 12. 04. 2018

22.1.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 22. 01. 2018

29.6.2018
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 29. 06. 2018


Žiadosť o prijatie do služobného pomeru musí byť písomná.

Žiadosti o prijatie do služobného pomeru zasielajte na adresu:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Kpt. Nálepku 1
priečinok 113
081 13 Prešov
 

K žiadosti priložte životopis.