Pracovné príležitosti - ÚVV a ÚVTOS Prešov

5.4.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 05. 04. 2017

19.10.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 19. 10. 2017

12.1.2018
Kuchár úseku proviantných činností s miestom výkonu práce v Sabinove oddelenia logistiky

13.1.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 13. 01. 2017

11.10.2016
Zubný lekár zdravotníckeho zariadenia

4.8.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 03. 08. 2017

2.3.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 02. 03. 2017

12.1.2018
Samostatný odborný referent oddelenia výkonu trestu s miestom výkonu práce v Sabinove

10.7.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 07. 07. 2017

6.4.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 10. 02. 2017

5.5.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 05. 05. 2017

7.7.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 07. 07. 2017

24.11.2017
Výsledky previerky zo štátneho jazyka a previerky fyzickej zdatnosti zo dňa 24. 11. 2017


Žiadosť o prijatie do služobného pomeru musí byť písomná.

Žiadosti o prijatie do služobného pomeru zasielajte na adresu:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Kpt. Nálepku 1
priečinok 113
081 13 Prešov
 

K žiadosti priložte životopis.