Odborový zväz  ZVJS

Predpisy Odborového zväzu ZVJS :

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pôsobnosť Odborového zväzu ZVJS :

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa platné v ZVJS :

Kolektívne zmluvy platné v služobných úradoch ZVJS :

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Bratislava

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
•    PKZ príslušníci 2017
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová
•    PKZ príslušníci 2017
•    PKZ zamestnanci 2017

•    PKZ príslušníci dodatok č.1
•    PKZ zamestnanci dodatok č.1

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad/Váhom
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice – Šaca
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
•    PKZ príslušníci 2017
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
•    Podniková kolektívna zmluva pre príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok na rok 2016
•    Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok na rok 2016

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Martin
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci
 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
•    PKZ príslušníci 2017
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra 1
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina
•    PKZ zamestnanci 2017

Ústav na výkon väzby Prešov a oddelenie výkonu trestu Sabinov
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
•    PKZ príslušníci
•    PKZ zamestnanci
 

Funkcionári Odborového zväzu ZVJS - Predsedníctvo :

Korešpondenčná adresa OZ ZVJS: Šagátova ulica č.1, 813 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa predsedu OZ ZVJS: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Králová Sládkovicova 80, 974 05 Banská Bystrica

FUNKCIA

MENO

Emailová adresa

telefón

predseda zväzu

kpt. Mgr. Ivan Caban

Predseda_OZ@zvjs.sk

+421905659219

podpredseda

kpt. Bc. Marián Danaj                       

marian.danaj@zvjs.sk

+421915291486

podpredseda

kpt. Mgr. Martin Legerský

martin.legersky@zvjs.sk

+421915291488

člen predsedníctva

mjr. Ing. Juraj Kopúnek

juraj.kopunek@zvjs.sk

+421917102332

členka predsedníctva

npor. Mgr. Alena Ďurechová

alena.durechova@zvjs.sk

 

členka predsedníctva

kpt. PhDr. Martina Božíková

martina.bozikova@zvjs.sk

 

členka predsedníctva

Renata Halánová

renata.halanova@zvjs.sk