Odsúdené ženy z levočského ústavu putovali na Mariánsku horu

V sobotu 14. júla 2012 sa vybrané odsúdené ženy z ÚVTOS a ÚVV Levoča zúčastnili svätej omše v bazilike na Mariánskej hore. V sprievode väzenského kaplána kpt. PaedDr. ThLic. Slavomíra Molnára a pedagogičky por. Mgr. Tatiany Girmalovej najskôr absolvovali prehliadku expozitúry Spišského múzea, chrámu sv. Jakuba i pamätihodností mesta. Po príchode na horu nasledovala obhliadka baziliky a samotná svätá omša, ktorú pre odsúdené ženy a ostatných pútnikov celebroval väzenský vikár mjr. Mons. Bartolomej Juhás, SDB spoločne s väzenským kaplánom. Odsúdené ženy sa po skončení púte srdečne poďakovali za obohacujúci zážitok a duchovné prežitie tohto dňa.