Gedeoniti rozdali Biblie v ÚVTOS Košice-Šaca

Spoločnosť The Gideons International v Slovenskej republike z dobrovoľných darov tlačí Bibliu – Nový Zákon. Toto Božie Slovo následne rozširuje a umiestňuje v hoteloch, v nemocniciach, v školách, v armáde a vo väzniciach. Dňa 4. decembra 2018 zástupcovia Gedeonitov v spolupráci s Ekumenickou pastoračnou službou rozdali vydanie svojej Biblie aj odsúdeným v ÚVTOS Košice-Šaca. Za ich nezištnú praktickú službu pri šírení kresťanských duchovných myšlienok aj v podmienkach väzenstva im patrí poďakovanie.


Fotogaléria