Bedmintonový turnaj príslušníkov a zamestnancov ústavu pre mladistvých Sučany

Dňa 1. decembra 2018 sa v ÚVTOS pre mladistvých Sučany konal prvý ročník bedmintonového turnaja príslušníkov a zamestnancov ústavu pod záštitou Klubu športu a zdravia pri ÚVTOS pre mladistvých Sučany. Turnaj sa konal v novozrekonštruovanej telocvični ústavu.

Po otvorení turnaja v bedmintonových štvorhrách a privítaní hráčov sa plynulo prešlo k hre. Hralo sa súbežne na dvoch bedmintonových kurtoch a hracie tímy tvorili štyri mužské dvojice a štyri zmiešané dvojice. Z každej skupiny postúpili prvé dva tímy a na víťazov čakal pohár spolu s hodnotnými cenami. Počas hry sa mohli súťažiaci posilniť vlastnoručne pripraveným občerstvením a stráviť čas aj pri priateľských rozhovoroch, a tým sa lepšie spoznať a utužiť vzájomné pracovno-priateľské vzťahy.

Počas celého turnaja bola príjemná atmosféra a všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že už teraz sa tešia na ďalší ročník bedmintonového turnaja.


Fotogaléria