Pietna spomienka

Lipa! Tvoje tône mohyly ovinú tých, čo žili, mreli za svoju otčinu!

Tento rok sme si v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov už dvadsiaty siedmykrát uctili pamiatku príslušníkov ppor. Mariána Zennera, ppor. Igora Jošta, ppor. Milana Galbavého, npor. Milana Černého a mjr. Františka Slobodu, ktorí položili svoj život pri výkone štátnej služby dňa 23. novembra 1991. Tohtoročná spomienka niesla v sebe i iný rozmer, ako len prejavenie služobnej pocty v podobe čestnej salvy a položenia venca, ale i sprístupnenie pamätníka, ktorý bol osadený pri administratívnej budove, kde bolo pri príležitosti prvého výročia tragédie rodinnými príslušníkmi a vtedajším vedením ústavu vysadených päť líp. Osadením pamätníka chceme uchovať spomienku na pamiatku tých, na ktorých počesť boli lipy zasadené. Osobný rozmer pietnej spomienke dodalo i vystúpenie speváckeho detského zboru Hlohovčatá pod vedením Mgr. Martiny Baračkovej, ktorá zložila pieseň s názvom „Päť líp do neba“.

...Preto tu dnes stojíme s tichou pietou, poučení históriou krutou, ktorá navždy poučila a oči otvorila, pevné múry o tom dodnes svedčia...

...Päť líp nemo pozerá a posiela do neba s nami pozdravy krátke, buď česť Vašej pamiatke! Hľadíme dnes do neba, viac slov ani netreba...


Fotogaléria