Stužková slávnosť v ústave Hrnčiarovce nad Parnou

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa uskutočnila slávnosť odovzdávania maturitných stužiek študentom 4. ročníka Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave v elokovanom pracovisku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Ide už o siedmu stužkovú slávnosť v ústave. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú celebroval J. E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s riaditeľom Arcibiskupského gymnázia PhDr. PaedDr. Ľubošom Hašanom, MBA, LL.M a ústavným kňazom PaedDr. Gabrielom Dzvoňárom. Slávnosť sa uskutočnila za prítomnosti mnohých vzácnych hostí. Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli prítomní generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Ing. Marián Galan a generálna riaditeľka legislatívno-právnej sekcie Dr. Žaneta Surmajová, ďalej prednostka Okresného úradu v Trnave Ing. Gabriela Józan Horváth. Medzi pozvanými hosťami boli i plk. PhDr. Zuzana Valentovičová, riaditeľka odboru výkonu väzby a výkonu trestu Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže a zástupca riaditeľa ústavu pre služobné veci pplk. Mgr. Branislav Benuščák. Nechýbali ani rodinní príslušníci odsúdených. So slávnostnými príhovormi postupne vystúpili riaditeľ Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, riaditeľ ústavu plk. Mgr. Marek Kresan a triedna profesorka Mgr. Miriam Karasová. Po skončení oficiálnej časti slávnosť pokračovala malým posedením v školskom stredisku.


Fotogaléria