Skupina Bétel v Ružomberku

Dňa 25. novembra 2018 vystúpila v ÚVTOS Ružomberok hudobná skupina Bétel. Mladí z Hlohovca a okolia zo spoločenstva rímsko-katolíckej cirkvi a turično-charizmatickej spirituality priniesli svedectvo svojho života, do ktorého prijali Ježiša. Skúsili a spoznali, že život s ním je neporovnateľne lepší a skúsenosti z vlastných životov prišli šíriť aj medzi odsúdených do Ružomberka. Piesne chvál, ktoré predniesli aj počas svätej omše, a potom následne pri koncerte, odsúdení ocenili potleskom. Skupina svojím vystúpením a príhovormi vniesli medzi odsúdených pokoj, nádej a jedinečnú atmosféru a dali im pocítiť, že sú tiež súčasťou spoločenstva Božieho ľudu. Povzbudzujúce bolo aj svedectvo Michala Libanta z kresťanskej skupiny Dismas, ktorý motivoval prítomných odsúdených k hľadaniu Boha a ku zmene vo svojich životných postojoch. Poďakovanie patrí vedeniu ústavu za umožnenie tohto pekne prežitého dopoludnia a všetkým účinkujúcim, ktorí boli ochotní vynakladať energiu, čas a prostriedky na šírenie kresťanských hodnôt medzi odsúdenými.


Fotogaléria